Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

Tesla Powerwall จากรถ EV สู่ตัวช่วยในการจัดการพลังงาน

Tesla Powerwall จากรถ EV สู่ตัวช่วยในการจัดการพลังงาน
Tesla Powerwall จากรถ EV สู่ตัวช่วยในการจัดการพลังงาน

จากรถไฟฟ้าแบรนด์ดังระดับโลกสู่อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าฉุกเฉินภายในบ้านอย่าง Tesla Powerwall ได้ถูกพรีเซนต์บนเวที Innotech Stage ภายในงาน ASEW 2024 โดย Mr.Tim Mcbride แสดงให้เราได้เห็นถึงเสถียรภาพในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ภายในบ้าน พร้อมนำเสนอรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่ทันสมัย มีขนาดเล็กกะทัดรัด ติดตั้งได้ง่ายทั้งในร่มและกลางแจ้งเนื่องจากถูกสร้างขึ้นให้ทนต่อสภาพอากาศที่ทรหด สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 องศาเซลเซียส และมากกว่า 50 องศาเซลเซียส มีระบบควบคุมอุณหภูมิของเหลวที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างเหมาะสม ทำให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าปกติ นอกจากนี้ Powerwall ยังมีระบบป้องกันเสียงรบกวนขณะที่เครื่องกำลังทำงานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านและยังมีอินเวอร์เตอร์ภายในปิดสนิทได้รับมาตราฐาน IP(Ingress Protection Code) ด้วยค่าที่สูงสามารถป้องกันน้ำท่วมได้

Tesla Powerwall จากรถ EV สู่ตัวช่วยในการจัดการพลังงาน
Tesla Powerwall จากรถ EV สู่ตัวช่วยในการจัดการพลังงาน

Tesla Powerwall จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่อินเวอร์เตอร์แต่เป็นระบบจัดเก็บพลังงานที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีความจุสูง ทำงานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ได้เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถใช้งานได้ในบ้าน ในกรณีที่อยากให้ทำงานควบคู่กับแผงโซลาร์เซลล์

ดังนั้นเทคโนโลยีของ Tesla Powerwall จึงเป็นการผนวก 3เทคโนโลยีเอาไว้ด้วยกัน ได้แก่

  • แบตเตอรี่ (Battery):Powerwall มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เก็บพลังงานไฟฟ้า
  • อินเวอร์เตอร์ (Inverter): อินเวอร์เตอร์จะแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
  • ระบบจัดการพลังงาน (Energy Management System): Powerwall มีระบบจัดการพลังงานที่ช่วยควบคุมการชาร์จและการจ่ายพลังงานของแบตเตอรี่ ทำให้สามารถใช้งานพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Tesla Powerwall จากรถ EV สู่ตัวช่วยในการจัดการพลังงาน

คุณสมบัติหลัก ๆ ของ Tesla Powerwall 

  1. สำรองพลังงานเมื่อไฟฟ้าดับ
  2. ลดการพึ่งพาระบบส่งจ่ายไฟฟ้ารูปแบบหลัก
  3. ทำงานควบคู่กับ Solar Cell เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง(DC)เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)
  4. บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านแอพพลิเคชั่น
Tesla Powerwall จากรถ EV สู่ตัวช่วยในการจัดการพลังงาน

อ้างอิง Powerwall | Tesla

Pisit Poocharoen
READ MORE
×