Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

กกพ. สั่งหยุดเดินเครื่องกังหันลมที่ชัยภูมิ

“สำนักงาน กกพ.” สั่งหยุดเดินเครื่องกังหันลมผลิตไฟฟ้า ของบริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด ตรวจสอบความเสียหายและเหตุขัดข้อง กังหันลมผลิตไฟฟ้า ไม่พบผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 

กกพ. สั่งหยุดเดินเครื่องกังหันลมที่ชัยภูมิ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 17.30 น. กังหันลมผลิตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ในโครงการของบริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด  ได้เกิดเหตุต้นกังหันลม หักล้มลง บริเวณพื้นดินซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกมันสำปะหลัง ในบริเวณพื้นที่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้รับรายงานว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต รวมทั้งความเสียหายต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ จากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าว ตลอดจนไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าในภาพรวมหรือพื้นที่ใกล้เคียงยังคงจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ

กกพ. สั่งหยุดเดินเครื่องกังหันลมที่ชัยภูมิ

นวัตกรรมสุดล้ำ ! หุ่นยนต์สามารถแปลงร่างได้ด้วยตัวเองแล้ว | Industry of Things EP. 8

“ภายหลังรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทางสำนักงาน กกพ. ได้ตรวจสอบข้อมูลกับทางบริษัทฯ พร้อมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 6 (นครราชสีมา) เข้าพื้นที่โดยทันที ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่ามีต้นกังหันลมที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า หมายเลขที่ W-30 จำนวน 1 เครื่องได้มีการหักล้มลง 

พบชิ้นส่วนใบพัด, ชุดควบคุมแกนหมุนของใบพัด, ห้องเครื่องกังหันลมและเสากังหันความยาวประมาณสองในสามของความยาวเสากังหันทั้งต้นหักเสียหายอยู่บริเวณพื้นดิน ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกมันสำปะหลัง เหลือเพียงฐานและเสากังหันลมเพียงประมาณหนึ่งในสามของความยาวเสากังหันทั้งต้น และขณะเกิดเหตุไม่มีรายงานว่ามีฝนหรือลมพายุพัดกรรโชกแรง” นายคมกฤช กล่าว

ในเบื้องต้น ทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายประกอบการอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า โดยได้มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุและสถานการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นมายังสำนักงาน กกพ. แล้วภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาเกิดอุบัติเหตุ และทางสำนักงาน กกพ. ได้สั่งการให้บริษัทฯ หยุดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมทั้งหมดเป็นการชั่วคราวไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบกังหันลมเครื่องอื่นๆ ของโครงการ

โดยทันที และแจ้งกำชับให้บริษัทฯ เร่งดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยโดยปิดกั้นพื้นที่โดยรอบต้นกังหันลม W-30 รัศมีประมาณ 100 เมตร และมีให้มีการลงทะเบียนควบคุมการเข้าออกของประชาชนซึ่งเข้าพื้นที่เพื่อไปทำเกษตรกรรม และให้บริษัทฯ แจ้งเป็นหนังสือให้กับหน่วยราชการท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ทราบถึงการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว 

สำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมของโครงการที่เกิดเหตุดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น 30 เครื่อง ขนาดกำลังการผลิตรวม 60 เมกะวัตต์ โดยมีบริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า สถานประกอบกิจการอยู่ที่ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในรูปแบบ Non-Firm และได้จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559

อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สำนักงาน กกพ. จะเร่งดำเนินการรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×