Friday, August 19Modern Manufacturing
×

กนอ. เซ็น MOU ให้ความรู้ โควิด-19 ลดภาระสถานพยาบาล

กนอ. เซ็น MOU สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ “สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19”ให้ความรู้บุคลากรเรื่องโควิด-19 หวังลดภาระสถานพยาบาล 

กนอ. เซ็น MOU ให้ความรู้ โควิด-19 ลดภาระสถานพยาบาล

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้  (6 ต.ค.64) ได้มอบหมายให้นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการสายงานบริหาร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (เอ็มโอยู) สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19 กับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ โดยมีนายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุเป็นผู้แทน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และดูแลบุคลากรของ กนอ. ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ช่วยเหลือบุคลากรของ กนอ.และผู้ประกอบการให้ได้รับการตรวจอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือกลุ่มผู้เสี่ยงสูงให้ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลและโรงพยาบาลในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม

Vacon อินเวอร์เตอร์พร้อม PLC ในตัว | ทนทาน และสนับสนุน Preventive Maintenance [Super Source]

ทั้งนี้สมาคมฯ มีเป้าหมายหลักในการยกระดับธุรกิจดูแลสุขภาพเพื่อมุ่งสู่สากล ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อความสำเร็จร่วมกันกับผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ขณะที่ กนอ.มีเป้าหมายในการควบคุมดูแล สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้านในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน

“กนอ.และสมาคมฯ มีเจตจำนงร่วมมือกันดำเนินโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19” เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทั้งการดูแลปกป้องตนเอง การทำ Home Isolation รักษาตนเองที่บ้าน การเร่งตรวจหาเชื้อ เพื่อเป็นความรู้ในการดูแลบุคลากรของ กนอ.อย่างครบวงจร และเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำร่วมกันต่อไปในอนาคต” นายวีริศ กล่าว

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงนามเอ็มโอยูนี้ จะนำไปสู่การแบ่งเบาภาระบางส่วนจากบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยลดการแพร่กระจายและลดความเสี่ยงของบุคลากรในการเข้ารับการตรวจหาเชื้อ เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการแพร่เชื้อ รวมถึงเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการรักษาตัวที่บ้านให้กับบุคลากรหากมีการติดเชื้อ เป็นต้น 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×