Monday, April 22Modern Manufacturing
×

กฟผ. – อายิโนะโมะโต๊ะ หนุนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

กฟผ. และ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าส่งเสริมตลาดธุรกิจพลังงานสีเขียวผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ มุ่งสู่ Carbon Neutrality

กฟผ. – อายิโนะโมะโต๊ะ หนุนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. ลงนามสนับสนุนการใช้และเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนด้วยการส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ให้กับ Mr.Ichiro Sakakura กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากมีการตกลงสนับสนุน REC จำนวน 160,000 RECs กับ กฟผ. ณ อาคาร 50 ปี สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี

กฟผ. – อายิโนะโมะโต๊ะ หนุนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

Factory News | รายการข่าวอุตสาหกรรม EP.2

นายประเสริฐศักดิ์ เผยว่า กฟผ. มุ่งเน้นนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และมุ่งมั่นพัฒนากลไกให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดได้อย่างทั่วถึง ด้วย REC ที่ได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. และในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้กับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันผลักดัน ส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นและตื่นตัวของธุรกิจพลังงานสีเขียว ในการร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กฟผ. – อายิโนะโมะโต๊ะ หนุนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

ตลอดจนตอบสนองนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://egc.egat.co.th/

ด้าน Mr.Ichiro Sakakura  กล่าวว่า บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลกอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก ได้ประกาศความมุ่งมั่นมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593  ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรให้ได้ร้อยละ 97 ภายในปี พ.ศ. 2568 และลดให้ได้ถึงร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2573  

การสนับสนุนใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนจาก กฟผ. ในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากฐานการผลิตในประเทศไทยได้รับการรับรองว่า มีการใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินการทั้งหมด และมีส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×