Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

“ตรวจสุขภาพฟรี มีน้ำใช้” กพร. จัดแพ็กเกจของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน

กพร. จัดแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ 2567 ส่งความสุขให้กับประชาชน ด้วยการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 7” และเตรียมนำน้ำจากขุมเหมืองช่วยชุมชนในการทำเกษตรกรรมและอุปโภคในช่วงหน้าแล้ง 

“ตรวจสุขภาพฟรี มีน้ำใช้” กพร. จัดแพ็กเกจของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน

นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ มอบของขวัญปีใหม่ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ประกอบการและประชาชน” ซึ่งที่ผ่านมา กพร. ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนรอบพื้นที่สถานประกอบการเหมืองแร่ มาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อกำกับดูแลการประกอบการทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข

“ตรวจสุขภาพฟรี มีน้ำใช้” กพร. จัดแพ็กเกจของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน

Toyota Philippines เดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยพลังงานหมุนเวียน 100%

โดยในปี 2567 นี้ กพร. กำหนดให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ร่วมกันจัดโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน” ภายใต้กองทุนดังกล่าว ในช่วงปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชน และตั้งเป้าตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 30,000 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการตรวจเลือด วัดความดันโลหิต เอกซเรย์ปอด ตรวจติดตามอาการของประชาชนรอบพื้นที่สถานประกอบการเหมืองแร่ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ รวมทั้งมีการมอบทุนการศึกษา จับรางวัลของขวัญปีใหม่ มอบข้าวสาร ตัดแว่นฟรี เป็นต้น ทั้งนี้ กพร. ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว 

นอกจากนี้ กพร. ได้เพิ่มแพ็กเกจส่งความสุขด้วยการนำน้ำจากขุมเหมืองทั่วประเทศที่สำรวจและมีศักยภาพ กว่า 330 ล้านลูกบาศก์เมตร มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการออกแบบและจัดหาระบบกระจายน้ำ เช่น เครื่องสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และถังน้ำสูง เพื่อให้ประชาชนโดยรอบขุมเหมืองและทั่วไป มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการทำเกษตรกรรมและอุปโภคในช่วงหน้าแล้ง ภายใต้โครงการ “น้ำขุมเหมืองช่วยภัยแล้ง” 

“ในปี 2567 นี้ กพร. ตั้งใจจัดแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ด้วย 2 โครงการดังกล่าว เพื่อสร้างประโยชน์และช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการกระจายรายได้ให้กับประชาชนและสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยให้ความสำคัญกับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน และยังมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ดูแลช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่สามารถเติบโตและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน” นายอดิทัตฯ กล่าว

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×