Monday, June 24Modern Manufacturing
×

ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม

ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม

ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมคืออะไร?

ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมเป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม แต่ผู้ซื้อขายนั้นจะไม่ใช่บุคคลทั่วไป แต่มีสภาพเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านต่างๆ หน่วยงานราชการ หรือบริษัทใหญ่ๆ เป็นต้น โดยองค์กรหรือนิติบุคคลเหล่านี้จะเข้ามาทำการซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อนำไปผลิตสินค้า หรือบริการที่อาจนำไปจำหน่าย ให้เช่า หรือจัดส่งให้กับผู้ซื้อขายรายอื่นๆ ต่อไป

สินค้าอุตสาหกรรมคืออะไร?
สินค้าอุตสาหกรรมนั้นเป็นสินค้าที่นำไปใช้ในกระบวนการผลิต หรือใช้เป็นส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ ยกตัวอย่างเช่น เหล็ก เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตรถยนต์, ถุงมือที่ใช้ในการผ่าตัด หรืออะลูมิเนียมที่นำไปผลิตเป็นเครื่องครัวต่างๆ เช่น หม้อ ตะหลิว เป็นต้น

สินค้าอุตสาหกรรมแตกต่างกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปอย่างไร?
เนื่องจากสินค้าอุตสาหกรรมจะเป็นสินค้าที่จะนำไปประกอบการผลิตต่างๆ เวลาตัดสินใจซื้อจึงมักจะไม่ค่อยใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งจะไม่ค่อยมีการนำไปโฆษณาทางโทรทัศน์หรือสื่อต่างๆ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นองค์กรหรือนิติบุคคล ที่ต้องนำสินค้าอุตสาหกรรมไปผลิตเป็นสินค้า หรือบริการให้กับลูกค้าต่อๆ ไป การตัดสินใจซื้อจึงคำนึงถึงคุณสมบัติของสินค้า ราคาของสินค้า และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย เป็นหลัก

สินค้าอุตสาหกรรมมีกี่ประเภท?

สินค้าอุตสาหกรรมสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้

ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม


1. ถาวรวัตถุ หรือสิ่งติดตั้ง
เป็นสินค้าประเภทที่ใช้ในการลงทุน มีมูลค่า และมีความคงทนถาวร เช่น สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรงงาน โรงไฟฟ้า หรือสายพานลำเลียงต่างๆ เป็นต้น

2. วัตถุดิบ
เป็นสินค้าที่เกิดจากธรรมชาติ หรือการทำเกษตรกรรมที่นำไปใช้สำหรับเป็นสินค้าตั้งต้นในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น ปลาสดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำปลา หรือปลาหมึกสดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง เป็นต้น

3. เครื่องมือประกอบ
เครื่องมือประกอบเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการผลิต และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ เช่น แม่แรงยกของ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือช่าง เป็นต้น

4. วัสดุประกอบและชิ้นส่วน
สินค้าประเภทนี้จะผ่านกระบวนการผลิตมาแล้วเรียบร้อย ซึ่งเป็นสินค้าที่เตรียมเข้าสู่กระบวนการผลิตชิ้นงาน เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะถูกนำไปประกอบเป็นรถยนต์ในขั้นตอนต่อไป

5. วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง
วัสดุสิ้นเปลืองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าแต่อย่างได้ อาจไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้งาน แต่เป็นวัสดุที่มีประโยชน์ เช่น โฟมกันกระแทก บับเบิ้ลกันกระแทก หรือเทปกาว เป็นต้น

6. บริการอุตสาหกรรม
บริการอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เน้นการสร้างความสะดวกสบาย และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น บริการติดตั้ง บริการซ่อมแซม หรือบริการให้คำปรึกษาต่างๆ เป็นต้น

ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไร?

เนื่องจากสินค้าอุตสาหกรรมที่ซื้อ-ขายกันอยู่ในตลาดสินค้าอุตสาหกรรมนั้นจะถูกนำมาผลิต หรือประกอบเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการในกลุ่มศิลปะและหัตถกรรม รวมถึงกลุ่มความงาม แฟชั่น สุขภาพ การท่องเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสินค้าหรือบริการเหล่านี้ที่ผลิตจากสินค้าอุตสาหกรรมนั้น ก็จะสามารถช่วยในการต่อยอดสร้างมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้

ตัวอย่างความสำคัญของสินค้าอุตสาหกรรมต่อประเทศไทย

ยกตัวอย่างกับสินค้าในกลุ่มของศิลปะและหัตถกรรม มีมูลค่ามากถึงประมาณ 80,000 ล้านบาท ต่อปี อีกทั้งการซื้อ-ขายสินค้าในตลาดสินค้าอุตสาหกรรมยังเป็นการช่วยส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากทำให้เกิดการจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ต่างๆ 

นอกจากนี้สถิติล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม 2563 ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสินค้าอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจากสถิติพบว่า สินค้าส่งออกของประเทศไทยนั้นมีมูลค่าสูงถึง 635,219.53 ล้านบาท และจากสถิติยังได้แสดงให้เห็นอีกว่า สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่มีการจำแนกตามการผลิตนั้นก็คือ ‘สินค้าอุตสาหกรรม’ ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 499,029.91 ล้านบาท  หรือคิดเป็นจำนวน 78.56% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดเลยก็ว่าได้ ดังนั้น สินค้าอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยิ่ง เพราะเป็นกลุ่มสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×