Friday, July 19Modern Manufacturing
×

ทันตะ จุฬาฯ จับมือ ปตท. ต่อยอดเทคโนโลยีด้านทันตกรรม

ทันตะ จุฬาฯ จับมือ ปตท. ต่อยอดเทคโนโลยีด้านทันตกรรม

ทันตะ จุฬาฯ จับมือ ปตท. ต่อยอดเทคโนโลยีด้านทันตกรรม ยกระดับมาตรฐานการแพทย์ไทย 

ทันตะ จุฬาฯ จับมือ ปตท. ต่อยอดเทคโนโลยีด้านทันตกรรม
ทันตะ จุฬาฯ จับมือ ปตท. ต่อยอดเทคโนโลยีด้านทันตกรรม

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุชั้นสูงและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และการแพทย์ทางไกลในด้านการดูแลสุขภาพสำหรับสุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันตกรรม ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เดินไปคุยไปที่งาน AUTOMATION EXPO 2023 ส่องเทรนด์ที่นักอุตสาหกรรมจับตามอง!

ความร่วมมือนี้ครอบคลุมการพัฒนาการบริการและการรักษาทางทันตกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการวินิจฉัยโรค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัสดุชั้นสูง (Advanced Material) โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ (Robotics) ของ ปตท. ผนวกกับความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และการบริการทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ซึ่งนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคทางทันตกรรมได้อย่างแม่นยำ และเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงการแพทย์สมัยใหม่ที่สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางทันตกรรม ให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการแพทย์ของประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×