Sunday, May 26Modern Manufacturing
×

ธพ. ติดตามสถานการณ์หยุดซ่อมบำรุง โรงกลั่นไทยออยล์ 

ธพ. ติดตามสถานการณ์การหยุดซ่อมบำรุง หน่วยกลั่นที่ 3 เป็นระยะเวลา 13 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 28 มกราคม 2567  ของโรงกลั่นไทยออยล์ อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

ธพ. ติดตามสถานการณ์หยุดซ่อมบำรุง โรงกลั่นไทยออยล์ 

นายสราวุธแก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่าจากกรณีหน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่ 3 ของโรงกลั่นไทยออยล์มีการหยุดซ่อมบำรุง เป็นระยะเวลา 13 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 28 มกราคม 2567 ทางกรมธุรกิจพลังงานจึงได้ประชุมหารืออย่างต่อเนื่องในวันที่ 16-17 มกราคม 2567ร่วมกับบริษัทไทยออยล์จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งและผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เพื่อติดตามสถานการณ์ เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยพบว่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตน้ำมันอากาศยาน (JETA1)110 ล้านลิตร น้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว 240 ล้านลิตร น้ำมันกลุ่มเบนซิน 60 ล้านลิตร และก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) 15 ล้านกิโลกรัม

ธพ. ติดตามสถานการณ์หยุดซ่อมบำรุง โรงกลั่นไทยออยล์ 

นักวิจัย LMU พัฒนาระบบผลิตไฮโดรเจนเร็วที่สุดในโลกได้สำเร็จ

“จากการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวพบว่าบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และผู้ค้าน้ำมันสามารถจัดหาน้ำมันกลุ่มเบนซินน้ำมันอากาศยาน (JET A1)และLPG ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศโดยไม่มีผลกระทบ โดยสำหรับน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว การจัดหาค่อนข้างตึงตัวในช่วงแรกกรมธุรกิจพลังงานจึงได้สั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันห้ามส่งออกน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ยกเว้นกรณีจำเป็นตามสัญญาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการใช้รวมถึงเร่งนำน้ำมันสำรองตามกฎหมายกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ออกมาจำหน่ายได้ในปริมาณไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณสำรองตามกฎหมายที่มีหน้าที่ต้องเก็บสำรอง ส่งผลให้มีน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ นอกจากนี้ กรมจะติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว”นายสราวุธ กล่าว

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×