Saturday, February 4Modern Manufacturing
×

บางจาก เดินหน้าธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์

กลุ่มบางจากฯ จัดพิธีทำบุญบริษัท BFPL เดินหน้าธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ มูลค่าการลงทุนกว่า 1,600 ล้านบาท

บางจาก เดินหน้าธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์
บางจาก เดินหน้าธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์
บางจาก เดินหน้าธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ กล่าวภายหลัง  นำคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบางจากฯ ผู้บริหารและพนักงาน BFPL ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสการจัดตั้งบริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (Bangkok Fuel Pipeline and Logistics Company Limited – BFPL) ณ อาคารสำนักงาน BFPL ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า

กลุ่มบางจากฯ ได้ขยายธุรกิจสู่เครือข่ายขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 1,600 ล้านบาท เพื่อเสริมความมั่นคงและต่อยอดความยั่งยืนทางธุรกิจ ในฐานะธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงและมีศักยภาพที่สามารถรองรับการขนส่งน้ำมันทางท่อได้อีกมาก และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางรถประมาณ 10,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

บางจาก เดินหน้าธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์
พิธีทำบุญบริษัท BFPL

Factory News | รายการข่าวอุตสาหกรรม EP.1

ทั้งนี้ BFPL จัดตั้งขึ้นโดยมีบางจากฯ ถือหุ้น 100% ดำเนินธุรกิจบริหารระบบขนส่งน้ำมันทางท่อความยาวท่อรวม 99 กิโลเมตร ครอบคลุมระบบท่อส่งน้ำมันเบนซินและดีเซลระหว่างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก คลังน้ำมันอื่น ๆ และคลังน้ำมันบางปะอิน ระบบท่อส่งน้ำมันอากาศยานเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง 

รวมถึงท่อก๊าซธรรมชาติ เข้าสู่บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด บางปะอินนับเป็นอีกหนึ่งการลงทุนครั้งสำคัญเพื่อตอบโจทย์การสร้างความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวและประเภทของธุรกิจที่หลากหลาย มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ในปี 2050 โดยมีเป้าหมายแรกคือความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×