Saturday, April 13Modern Manufacturing
×

บางจาก เดินหน้าธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์

กลุ่มบางจากฯ จัดพิธีทำบุญบริษัท BFPL เดินหน้าธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ มูลค่าการลงทุนกว่า 1,600 ล้านบาท

บางจาก เดินหน้าธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ กล่าวภายหลัง  นำคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบางจากฯ ผู้บริหารและพนักงาน BFPL ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสการจัดตั้งบริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (Bangkok Fuel Pipeline and Logistics Company Limited – BFPL) ณ อาคารสำนักงาน BFPL ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า

บางจาก เดินหน้าธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์

กลุ่มบางจากฯ ได้ขยายธุรกิจสู่เครือข่ายขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 1,600 ล้านบาท เพื่อเสริมความมั่นคงและต่อยอดความยั่งยืนทางธุรกิจ ในฐานะธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงและมีศักยภาพที่สามารถรองรับการขนส่งน้ำมันทางท่อได้อีกมาก และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางรถประมาณ 10,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

บางจาก เดินหน้าธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์
พิธีทำบุญบริษัท BFPL

Factory News | รายการข่าวอุตสาหกรรม EP.1

ทั้งนี้ BFPL จัดตั้งขึ้นโดยมีบางจากฯ ถือหุ้น 100% ดำเนินธุรกิจบริหารระบบขนส่งน้ำมันทางท่อความยาวท่อรวม 99 กิโลเมตร ครอบคลุมระบบท่อส่งน้ำมันเบนซินและดีเซลระหว่างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก คลังน้ำมันอื่น ๆ และคลังน้ำมันบางปะอิน ระบบท่อส่งน้ำมันอากาศยานเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง 

รวมถึงท่อก๊าซธรรมชาติ เข้าสู่บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด บางปะอินนับเป็นอีกหนึ่งการลงทุนครั้งสำคัญเพื่อตอบโจทย์การสร้างความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวและประเภทของธุรกิจที่หลากหลาย มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ในปี 2050 โดยมีเป้าหมายแรกคือความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×