Saturday, April 13Modern Manufacturing
×

ปรับกลยุทธ์การผลิต…เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

ADAPTIVE MANUFACTURING TO THE COMPETITIVE ADVANTAGE ปรับกลยุทธ์การผลิต…เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

ปรับกลยุทธ์การผลิต…เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

“เมื่อการผลิตต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรธุรกิจถึงจะอยู่รอด” กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในทุกมิติและแนวคิดการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) ร่วมกับเทคโนโลยี IIoT เครื่องมือที่จะช่วย Support การทำงานให้มีประสิทธิภาพและแสดงผลได้แบบ Real-Time สู่การเป็น Smart Factory พร้อม Case Study ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับคุณ

ปรับกลยุทธ์การผลิต…เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

สัมมนาฟรี!! สำรองที่นั่ง 👈

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

สถานที่ : โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ห้องกรุงศรีอยุธยา

สัมมนานี้เหมาะสำหรับ : เจ้าของกิจการ I ผู้จัดการโรงงาน I ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม I ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้บรรยาย

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา – ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณรัชพล สิทธิสินธุ์ – วิทยากรรับเชิญพิเศษ

กำหนดการ

ADAPTIVE MANUFACTURING TO THE COMPETITIVE ADVANTAGE

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×