Monday, June 24Modern Manufacturing
×

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม คว้าเกียรติบัตรรางวัล “กินรี” ปี 2566 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม คว้าเกียรติบัตรรางวัล “กินรี” ปี 2566 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้าเกียรติบัตรรางวัล “กินรี” หรือ รางวัล “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” ประจำปี 2566 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม คว้าเกียรติบัตรรางวัล “กินรี” ปี 2566 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ โดยรางวัลกินรีเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุก 2 ปี เพื่อรับรองคุณภาพบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมได้ทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการผลิตไฟฟ้า พลังงาน 

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม คว้าเกียรติบัตรรางวัล “กินรี” ปี 2566 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

นักวิจัยพัฒนาวัสดุใหม่สำหรับการพิมพ์ 3 มิติที่ทำมาจากกากกาแฟ

พร้อมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผ่านการนำเสนอด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เกิดความรู้และความสนุกสนานตลอดการเยี่ยมชม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจสำคัญของเอ็กโก กรุ๊ป ในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ได้เปิดต้อนรับผู้เยี่ยมชมและนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2562 โดยการปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 ที่หยุดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์จากการเป็นโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย หรือที่เรียกว่า “โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ” ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนสะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

สำหรับเยาวชน ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ จัดแสดงนิทรรศการถาวร จำนวน 7 โซน ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า การรักษาสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ผ่านเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจและทันสมัย นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้พัฒนาระบบการเยี่ยมชมเสมือนจริง (Virtual Exhibition) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เปิดให้เยี่ยมชมทุกวันอังคาร-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (หยุดวันอาทิตย์วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ https://www.egco.com/th/khanom-learningcenter โทร. 075 466 062 หรือ 098 014 2249 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Khanom Learning Center

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×