Friday, December 1Modern Manufacturing
×

“สยย.” ร่วมมือ เกาหลี พัฒนาการทดสอบแบตฯ ยานยนต์ไฟฟ้า

สยย. ร่วมกับ Korea Conformity Laboratories (KCL) ลงนามความร่วมมือ ด้านการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเสริมศักยภาพการทดสอบของประเทศไทย

“สยย.” ร่วมมือ เกาหลี พัฒนาการทดสอบแบตฯ ยานยนต์ไฟฟ้า

สถาบันยานยนต์ (สยย.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOC (Memorandum Of Cooperation) ด้านการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมกับ Korea Conformity Laboratories (KCL) ประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้องประชุม 301 สถาบันยานยนต์ สำนักงานกล้วยน้ำไท โดย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และ นายคิม แจฮง (Mr. Kim Jae Hong) ประธานของ KCL เป็นผู้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน

เครื่องยนต์เจ็ทไฟฟ้าเครื่องแรกของโลก | FactoryNews ep.25/3

การทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ เทคโนโลยีด้านการทดสอบ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินผลการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า การส่งเสริมห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนามาตรฐานการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้ ให้เดินหน้าไปพร้อมๆ กัน อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

“สยย.” ร่วมมือ เกาหลี พัฒนาการทดสอบแบตฯ ยานยนต์ไฟฟ้า

นายพิสิฐ กล่าวว่า “พิธีลงนามในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 นับจากการลงนามความร่วมมือกับ KCL เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยครั้งนั้นเป็นการลงนาม MOU ผ่านระบบ Video Conference เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่ในวันนี้เป็นการลงนาม MOC เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือที่ลงลึกในรายละเอียดของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และยังเป็นการแสดงเจตจำนงค์ในความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ”

สถาบันยานยนต์พร้อมเดินหน้าพัฒนาภารกิจในการสร้างเสริมศักยภาพศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อการเป็น “สถาบันแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้าน Mobility ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตสู่สังคม” ต่อไปในอนาคต

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×