Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

สสว. สร้างทัพ SME บุกตลาดออนไลน์

สสว. เดินหน้า สร้างทัพ SME รุ่นใหม่ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 บุกตลาดการค้าออนไลน์เต็มสูบ คาดช่วยเสริมสภาพคล่อง SME ผ่านการตลาดออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมไม่ต่ำกว่า 120 ราย  

สสว. สร้างทัพ SME บุกตลาดออนไลน์

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า แม้ว่าในปีนี้ประเทศไทย และทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แต่ สสว. ก็ยังคงเดินหน้าสร้าง ผู้ประกอบการใหม่ ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่พร้อมเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจของไทยต่อไปในอนาคต

โดนใจฝ่ายจัดซื้อ ค้นหาสินค้าอุตสาหกรรม 600,000 รายการ ผ่าน Purchasing Manager | RS Components

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up: Early Stage) ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยสร้าง SMEs รุ่นใหม่ที่ปรับใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาสินค้า และบริการใหม่ ๆ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up: Early Stage) สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยกว่า 9,000 ราย ให้สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจของตนและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยพัฒนา

สำหรับปี 2564 โครงการได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงาน ได้ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้แนวคิด Early Stage All Stars เพื่อให้สามารถขยายการดำเนินงานไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด- 19 มาตั้งแต่ปี 2563 โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการการผลิต บริหารจัดการและการตลาด

รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาแนวความคิดในการสร้างธุรกิจเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจน เพื่อนำไปวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปปรับปรุงธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดย SME ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ แต่ถ้าหากเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแล้วจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี

ผอ. สสว. กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนในการเริ่มต้นทำธุรกิจ และรูปแบบการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก สสว. ผ่านกิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับการส่งเสริมศักยภาพตามปัญหาหรือความต้องการ อาทิ  การเขียนแผนธุรกิจ แนะนำแผนธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบและพิจารณาจากสถาบันการเงิน การทำ Content Marketing แนะนำการใช้สื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยง Online to Offline (O2O) สอนการเชื่อมโยงร้านค้าโลกออนไลน์กับไลน์เข้าด้วยกัน การยกระดับมาตรฐาน แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) และการเชื่อมนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าสู่ธุรกิจหรือ Internet of Things: IoT

“กิจกรรมทดสอบตลาด จะคัดเลือกผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพในเชิงลึก กว่า 100 ราย เข้าร่วมงาน Early Stage Market Fair 2021 ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ใน Facebook Page : SME ตีตลาด Early Stage Market Fair ซึ่งจะมีการไลฟ์สดขายของ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ ทดสอบสินค้า พร้อมพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มคุณค่าของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายโดยตรง ซึ่ง สสว. จะเข้าไปช่วยโปรโมทผ่านช่องทาง Facebook และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด” ผอ. สสว. ระบุ

โดยในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ และโดดเด่นหลายราย เช่น Pinn ทิชชูไร้ขยะ ทิ้งลงชักโครกได้ ไม่อุดตัน ย่อยสลาย ลดการแพร่เชื้อ ลดกลิ่นในห้องน้ำ ลดขั้นตอนและค่าใช่จ่ายสิ้นเปลืองการกำจัดขยะ ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล ลดการตัดต้นไม้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์เซนส์ จำกัด ผ้าอนามัยเส้นใยไผ่ ช่วยต่อต้านการเกิดเชื้อแบคทีเรีย ยืดหยุ่นสูงและซึมซับน้ำได้ดี พร้อมช่วยระงับกลิ่นเหงื่อ ช่วยระบายอากาศได้ดี แห้งสบายเร็วกว่า และย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×