Monday, June 24Modern Manufacturing
×

อีอีซี ขยายโอกาสการค้าการลงทุน ไทย-จีน สร้างความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจพิเศษสองประเทศ 

อีอีซี ขยายโอกาสการค้าการลงทุน ไทย-จีน สร้างความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจพิเศษสองประเทศ 

อีอีซี ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือระหว่าง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับ เขตความร่วมมือกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (GBA) “เลขาธิการจุฬา” ชูยุทธศาสตร์ชักชวนการลงทุน มุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือทางธุรกิจภาคเอกชนไทยและจีน รวม 10 โครงการ 

อีอีซี ขยายโอกาสการค้าการลงทุน ไทย-จีน สร้างความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจพิเศษสองประเทศ 

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี กล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน ประชุมสัมมนาความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าจีน (กวางตุ้ง) และไทย หรือ China (Guangdong) – Thailand Economic Cooperation Conference ซึ่งจัดโดย รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง หรือ CCPIT โดยมีนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย นายหวัง เว่ย โจง ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจชั้นนำจากภาคเอกชนของทั้งประเทศไทย และประเทศจีน ว่า

อีอีซี ขยายโอกาสการค้าการลงทุน ไทย-จีน สร้างความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจพิเศษสองประเทศ 

การจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าจีน (กวางตุ้ง) และไทยครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย และเขตความร่วมมือกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (GBA) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง 

ABB Robotics ร่วมองค์กรสหรัฐฯนำ Cobot ช่วยปลูกป่าแอมะซอน

ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว(BCG) เป็นต้น

โดยประเทศจีน นับเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆ ของไทยมายาวนาน และมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งด้านการค้าการลงทุนที่สนับสนุนซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือ EEC ของไทย กับ GBA ของจีน ครั้งนี้ จะสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ EEC กับ GBA จะร่วมมือกันส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งการค้าและการลงทุน โดยในส่วนของ EEC ได้วางยุทธศาสตร์และกรอบความร่วมมือไทย – จีน ได้แก่ การเชื่อมต่อ EEC และ GBA  ขยายการค้าการเสริมสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์แผนจีน และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

“ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจของจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางในการขับเคลื่อน EEC ของไทย โดยเฉพาะในกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของอีอีซี โดยมั่นใจว่า การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญนำไปสู่การสร้างความร่วมมือ

ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทุกมิติ” เลขาธิการฯ อีอีซี กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานประชุมสัมมนาความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าจีน และไทยฯ ยังมีการลงนามความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของไทยกับจีน (Signing Ceremony) ซึ่งได้มีการจับคู่ทางธุรกิจรวมกว่า 10 โครงการ อาทิ ความร่วมมือในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ความร่วมมือในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมอาหารและไบโอ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และบริการ เพื่อเป็นก้าวสำคัญสร้างความร่วมมือระหว่าง EEC และ GBA สู่ความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×