Sunday, May 26Modern Manufacturing
×

อีอีซี ประกาศผลคัดเลือกผลิตภัณฑ์ EEC Select 

อีอีซี เร่งเครื่องยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประกาศผลคัดเลือกผลิตภัณฑ์ EEC Select ตอบโจทย์เพิ่มมูลค่าสินค้า ได้มาตรฐานคุณภาพสูง ตรงใจตลาด สร้างรายได้ชุมชนยั่งยืน

อีอีซี ประกาศผลคัดเลือกผลิตภัณฑ์ EEC Select 

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)หรือ อีอีซี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเชื่อมประโยชน์จากการลงทุน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน อีอีซี จึงได้ดำเนินโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) ประจำปี 2566 ที่ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์จากชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกิจการเพื่อสังคมในเขตพื้นที่ อีอีซี ให้มีศักยภาพสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะใน 3 จังหวัดอีอีซี (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสูง มีอัตลักษณ์โดดเด่น ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ผสมผสานแนวคิด กระบวนการผลิต โดยนำภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการผลิต หรือทำให้คุณภาพมาตรฐานดีขึ้น สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับสู่สินค้าที่ตรงความต้องการตลาด และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชน 

อีอีซี ประกาศผลคัดเลือกผลิตภัณฑ์ EEC Select 

EV ดีต่อโลกจริงไหม ? ต้องใช้รถยนต์ไฟฟ้าแค่ไหนถึงจะยั่งยืน 

ทั้งนี้ อีอีซี ได้ประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) รวมจำนวน 12 รายการ ประกอบด้วย 

ประเภท 3 ดาว จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำมันกฤษณา โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา จังหวัดระยอง 2. ประเภท 2 ดาว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น้ำตบกฤษณา และ Room Diffuser โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา จังหวัดระยอง 3. ประเภท 1 ดาว จำนวน 9 รายการ ได้แก่ สเปรย์น้ำแร่ และ Room Diffuser โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา จังหวัดระยอง กระเป๋าสะพาย และกระเป๋าถือ โดยกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด จังหวัดระยอง เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าบุรุษ และกระเป๋าสะพาย โดย ชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ยาสีฟันสมุนไพรอัดเม็ด โดยบริษัท มาบเอื้อง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จังหวัดชลบุรี และซอสมะม่วงรสดั้งเดิมโดยกลุ่มมะม่วงกวนท่าพลับโรงสีล่าง (ขนมทัยซอสทัย) จังหวัดฉะเชิงเทรา

พร้อมกันนี้ สกพอ. จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) ประจำปี 2566 ดังกล่าว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ โดยภายในงานจะจัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) ประจำปี 2566 จำนวน 12 รายการ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม และเปิดเผยทิศทางของผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) ในปี 2567 ต่อไป

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×