Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

อีอีซี เดินสายโรดโชว์อิตาลี ต่อยอดลงทุนนวัตกรรมขั้นสูง 

อีอีซี ร่วมกับ กต. บีโอไอ ลุยสร้างความเชื่อมั่น ดึงนักลงทุนต่างชาติสู่พื้นที่ อีอีซี  ล่าสุด เดินสายโรดโชว์อิตาลี ต่อยอดลงทุนนวัตกรรมขั้นสูง 

อีอีซี เดินสายโรดโชว์อิตาลี ต่อยอดลงทุนนวัตกรรมขั้นสูง 

อีอีซี เดินสายโรดโชว์อิตาลี ต่อยอดลงทุนนวัตกรรมขั้นสูง 

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ อีอีซี ร่วมกับ H.E. Paolo Dionisi เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และ นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ได้จัดโรดโชว์ชูความพร้อมพื้นที่อีอีซี ณ ประเทศอิตาลี โดยได้เข้าพบและหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอิตาลีกว่า 50 ราย เพื่อให้ข้อมูลศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ความคืบหน้าของการพัฒนาพื้นที่ 

เยอรมนีประกาศปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3 โรงสุดท้ายแล้ว | FactoryNews ep.53/1

และความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่พื้นที่อีอีซี โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมคณะฯ ได้พบกับประธานสภาหอการค้าอิตาลี (Unioncamere) จัดสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในอีอีซีโดยมีผู้บริหารของบริษัทในอิตาลีเข้าร่วม 30 ราย คณะฯ ได้พบกับผู้บริหารสถาบันการเงินสำหรับการลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อีอีซีระยะที่ 2 โดยกลุ่มนักลงทุนอิตาลีให้ความสนใจพื้นที่อีอีซีเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ อุตสาหกรรมดิจิทัล ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ และพลังงานสะอาด รวมทั้งได้พบกับผู้บริหารระดับสูง (CEO) บริษัทเลโอนาร์โด (Leonardo S.p.A) ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมด้านอวกาศ และเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยชั้นสูง เพื่อชักชวนให้ขยายการลงทุนเพิ่มเติมในพื้นที่อีอีซี เช่นในด้านระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการท่าอากาศยาน เป็นต้น 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้หารือกับผู้บริหารของบริษัท ABB SACE S.p.A. ซึ่งมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศในด้านการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงสู่อุตสาหกรรม 4.0 และได้พบกับผู้บริหารและเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท Biomedica Foscana S.p.A. ที่มีการผลิตยาและบรรจุวัคซีน  โดยได้แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ยาและวัคซีน รวมทั้งผลักดันโอกาสการลงทุนด้านการแพทย์ชั้นสูงร่วมกันในอนาคตอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังได้จัดสัมมนาร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์แห่งอิตาลี (Farmindustria) โดยมี 15 บริษัทเข้าร่วม โดยคณะฯ ได้ให้ข้อมูลที่แสดงความพร้อมของประเทศไทย ในการเป็นฐานการผลิตยาและเวชภัณฑ์ให้กับภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยทางการแพทย์ รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดในด้านการทดสอบทางคลินิก การผลิตยาที่มีความจำเพาะมากขึ้น 

ทั้งนี้ คณะฯ ได้เชิญให้บริษัทเอกชนอิตาลีที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมระดับสูงระหว่างอาเซียนและอิตาลี ครั้งที่ 7 (7th High Level Dialogue on ASEAN Italy Economic Relations) ในประเทศไทย ที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยและอิตาลีจะเป็นผู้ร่วมจัดขึ้นระหว่างวันที่  3-4 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมในกิจกรรมที่อีอีซีจะเสนอจัด โดยเฉพาะการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ในไทย การเยี่ยมชมพื้นที่อีอีซี เพื่อแสวงหาโอกาสด้านการลงทุนและทำธุรกิจเป็นต้น

“สำหรับการจัดโรดโชว์ในครั้งนี้ อีอีซีได้เชิญเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตไทยประจำอิตาลีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย – อิตาลี ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – อิตาลีครบ 155 ปีในปีนี้ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในไทยและต่อยอดการลงทุนจากนักลงทุนอิตาลีสู่ในพื้นที่อีอีซีอีกด้วย” นายจุฬากล่าว

อิตาลีเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยที่ 4 ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รองจากเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ สำหรับมูลค่าการค้าในปี 2565 อยู่ที่ 4,908 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 13.34* ส่วนการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหมวดกิจการผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์  กิจการผลิตสัตว์น้ำแช่แข็ง และอุตสาหกรรมอื่นๆ

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×