Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

เอ็กโก กรุ๊ป กดปุ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ.

เอ็กโก กรุ๊ป กดปุ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ  “น้ำเทิน 1” สปป.ลาว และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 514.30 เมกะวัตต์ พร้อมรับรู้รายได้ทันทีในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

เอ็กโก กรุ๊ป กดปุ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ.

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” ซึ่งเอ็กโกถือหุ้น 25% ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 เป็นต้นไป ในขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้จะช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็น 1.49 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรือคิดเป็น 40.34 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 27 ปี” 

เอ็กโก กรุ๊ป กดปุ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ.

ครั้งแรกในเอเชีย! EV Car Fast Charger ตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว | FactoryNews ep.16/6

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (Reservoir) ประกอบด้วยกังหันผลิตไฟฟ้าจำนวน 3 หน่วย มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 650 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 514.30 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 27 ปี และกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) จำนวน 130.80 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 27 ปี   

เอ็กโก กรุ๊ป กดปุ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ.

“ความสำเร็จในการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ภายใต้แนวคิด “Cleaner, Smarter and  Stronger to Drive Sustainable Growth” และสนับสนุนเป้าหมายการลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) 10% ตลอดจนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 30% ภายในปี 2573 นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย และช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใน สปป.ลาว ด้วย” นายเทพรัตน์ กล่าว

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×