Friday, July 19Modern Manufacturing
×

เอ็กโก กรุ๊ป โชว์ความสำเร็จเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผสม

เอ็กโก กรุ๊ป โชว์ความสำเร็จเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผสม

เอ็กโก กรุ๊ป โชว์ความสำเร็จเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผสม “ลินเดน โคเจน หน่วยที่ 6” สหรัฐอเมริกา ซึ่งโรงไฟฟ้าจะสามารถใช้เชื้อเพลิงร่วมกันระหว่างก๊าซธรรมชาติและก๊าซที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงกลั่นที่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ

เอ็กโก กรุ๊ป โชว์ความสำเร็จเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผสม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศความสำเร็จในการทดสอบเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผสม “ลินเดน โคเจน หน่วยที่ 6” สหรัฐอเมริกา ซึ่งโรงไฟฟ้าจะสามารถใช้เชื้อเพลิงร่วมกันระหว่างก๊าซธรรมชาติและก๊าซที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงกลั่นที่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ เทคโนโลยีดังกล่าวนี้จะช่วยควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำลง 

เอ็กโก กรุ๊ป โชว์ความสำเร็จเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผสม

การปรับปรุงเครื่องกังหันก๊าซของโรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน หน่วยที่ 6 ทำให้โรงไฟฟ้าสามารถใช้ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงกลั่นที่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ จากโรงกลั่นน้ำมันเบย์เวย์ (Bayway Refinery) ของบริษัท ฟิลิปส์ 66 (Phillips 66) โดยนำมาผสมเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติที่ใช้อยู่เดิม การปรับปรุงดังกล่าวนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของโรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน และโรงกลั่นน้ำมันเบย์เวย์ ในขณะเดียวกัน ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมประมาณ 10% ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละปีของโรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน หน่วยที่ 6 

Samsung เตรียมสร้างโรงงานพัฒนาชิปในญี่ปุ่น | FactoryNews ep.57/1

นอกจากนี้ ยังช่วยควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากเครื่องกังหันก๊าซให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดอีกด้วย ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของโรงไฟฟ้าที่ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมแผนการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยมีความเชื่อมั่นว่าเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะเป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญและมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสีเขียว รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันการใช้เชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่สะอาดขึ้นและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความสำเร็จของการนำไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน หน่วยที่ 6 นี้ จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายระยะกลางของเอ็กโก กรุ๊ป ในการลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ลง 10% ภายในปี 2573 ในขณะเดียวกัน ยังสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” ที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593”

เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน 

โรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังผลิตรวม 972 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเมืองลินเดน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าลินเดน หน่วยที่  1-5 กำลังผลิตรวม 800 เมกะวัตต์ ซึ่งขายไฟฟ้าและให้บริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าแก่ระบบและโครงข่ายไฟฟ้าในรัฐนิวยอร์ก (NY-ISO Zone J) และโรงไฟฟ้าลินเดน หน่วยที่ 6 กำลังผลิต 172 เมกะวัตต์ ซึ่งขายไฟฟ้าให้แก่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าพีเจเอ็ม พีเอส นอร์ธ (PJM PS North) ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ทั้งโครงข่ายไฟฟ้าในรัฐนิวยอร์กและตลาดซื้อขายไฟฟ้าพีเจเอ็ม พีเอส นอร์ธ เป็นตลาดไฟฟ้า 2 แห่งที่มีความต้องการไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าสำรองสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน ยังขายไอน้ำและไฟฟ้าภายใต้สัญญาระยะยาวแก่โรงกลั่นน้ำมันเบย์เวย์ ที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน โดยโรงกลั่นฯ เป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่น่าลงทุน ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ฟิลิปส์ 66 (Phillips 66) นอกจากนี้ ยังมีความได้เปรียบด้านการจัดหาเชื้อเพลิง เนื่องจากตั้งอยู่ในเมืองลินเดน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถเข้าถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติได้หลายแห่ง ผู้ถือหุ้นของโรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน ประกอบด้วย JERA Americas (50%) เอ็กโก กรุ๊ป (28%) DBJ (12%) และ GS-Platform Partners (10%)

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×