Sunday, October 1Modern Manufacturing
×

แต่งตั้ง “นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง” รักษาการผู้ว่าการ กฟผ.

คณะกรรมการ กฟผ. มีมติแต่งตั้ง “นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง” ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้ว่าการ กฟผ.

แต่งตั้ง “นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง” รักษาการผู้ว่าการ กฟผ.

รายงานข่าวจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2566 (วาระพิเศษ) เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการอาวุโส ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้ว่าการ กฟผ. หลังจากที่นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 15 ได้ครบวาระในวันนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 จนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 ต่อไป

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×