Saturday, April 13Modern Manufacturing
×

แวลูร่า ปลื้ม แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมิน ผลิตน้ำมันดิบได้ถึง 90 ล้านบาร์เรล

แวลูร่า ประกาศความสำเร็จ แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินผลิตน้ำมันดิบสะสมได้ถึง 90 ล้านบาร์เรล หลังจากตั้งเป้าหมายในการผลิตน้ำมันดิบ แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินไว้เพียง 7 ล้านบาร์เรลเท่านั้น

แวลูร่า ปลื้ม แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมิน ผลิตน้ำมันดิบได้ถึง 90 ล้านบาร์เรล

บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ (VLE) (“แวลูร่า” หรือ “บริษัทฯ) เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยได้รับสิทธิในการดำเนินงานแปลงสัมปทานปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย และที่ราบลุ่มเธรส (Thrace) ในประเทศตุรกี มีความยินดีที่จะประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินในอ่าวไทย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินผลิตน้ำมันดิบสะสมได้ถึง 90 ล้านบาร์เรล ซึ่งถือว่าเกินความคาดหมายเมื่อแรกเริ่มพัฒนาแหล่งผลิตปิโตรเลียมแห่งนี้ ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตน้ำมันดิบ ณ แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินไว้เพียง 7 ล้านบาร์เรลเท่านั้น

แวลูร่า ปลื้ม แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมิน ผลิตน้ำมันดิบได้ถึง 90 ล้านบาร์เรล

รัฐสภาสหรัฐยกเลิกนโยบายยกเว้นภาษีแผงโซลาร์เซลล์จากไทย | FactoryNews ep.56/3

ดร. ชอน เกสท์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ (VLE) กล่าวว่า “นับเป็นความสำเร็จอันน่าทึ่งของบุคคลากรที่ได้ร่วมพัฒนาและดำเนินงานในแหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมิน/บานเย็นอย่างต่อเนื่อง แม้ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้รับสัมปทานก่อนหน้านี้ก็ตาม แต่เราก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่สามารถกล่าวได้ว่าบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแวลูร่า ผมรู้สึกขอบคุณต่อความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของบุคคลากรในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและและส่งมอบคุณค่าจากแหล่งผลิตปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดของเรา 

แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาศักยภาพในการหาปริมาณสำรองปิโตรเลียมทดแทนในอ่าวไทย เพราะจากแผนพัฒนาเบื้องต้นนั้น คาดว่าแหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินจะมีปริมาณน้ำมันสำรองน้ำมันดิบเพียง 7 ล้านบาร์เรล  ในมุมมองของเราการผลิตน้ำมันดิบได้มากกว่า 12 เท่าจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อเริ่มการผลิตครั้งแรก ในปีพ.ศ. 2548 ถือเป็นความสำเร็จอย่างสูง และเรายังได้ยืนยันปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วและที่คาดว่าจะพบได้อีกมากกว่า 10 ล้านบาร์เรล รวมทั้งยังคงหาโอกาสในการขุดเจาะแบบ infill เพื่อทดแทนปริมาณสำรองปิโตรเลียม และการดำเนินงานด้านการขุดเจาะจนถึงปัจจุบัน มีทั้งการเพิ่มอัตราการผลิตปิโตรเลียมและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการวางแผนเพื่อแผนงานสำหรับปีพ.ศ. 2567 และปีต่อๆ ไป

ในขณะเดียวกัน เรามีความมั่นใจในการกำกับกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยที่มีความมั่นคง รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการรายได้จากกิจการปิโตรเลียมที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมตั้งแต่ต้น ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงสนับสนุนให้มีการลงทุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรามีความยินดีที่ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานกำกับกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายมีความตั้งใจร่วมกันในการสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยต่อไป”

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×