Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

AGE ออกหุ้นกู้ 1,200 ล้านบาท ดอกเบี้ยสูง 6.00%

AGE เตรียมเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 3 ปี ระหว่างวันที่ 9-10 และ 13 มิถุนายนนี้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00 % ต่อปี แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

AGE ออกหุ้นกู้ 1,200 ล้านบาท ดอกเบี้ยสูง 6.00%

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติสก์ แบบครบวงจร ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำลังจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนในวงจำกัดแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (PP-II/HNW) วงเงิน ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่าย 

AGE ออกหุ้นกู้ 1,200 ล้านบาท ดอกเบี้ยสูง 6.00%

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00 % ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเปิดจองซื้อในวันที่ 9-10 และ 13 มิถุนายน 2565 สำหรับการออกขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพิ่ม 80% ของพื้นที่จัดเก็บคลังสินค้า ทำได้อย่างไร? | Mobile Racking System

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนการขยายธุรกิจด้านการจำหน่าย และส่งออกสินค้าทางการเกษตร ภายใต้บริษัท เอจีอี อกริ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AGE ถือหุ้น 100% โดยจะเริ่มให้บริการ และรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 และตั้งเป้ายอดขายจากธุรกิจดังกล่าวในปีนี้ จำนวน 1,000 ล้านบาท   

“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ จะช่วยเสริมให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการลงทุนโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตพร้อมพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป”

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจไปยังการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ คลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถจัดเก็บถ่านหินได้ 1 ล้านตัน ท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของ จำนวน 3 ท่า คลังสินค้าจำนวน 2 แห่ง โรงคัดแยกถ่านหินจำนวน 5 โรง รวมถึงกองรถบรรทุก และกองเรือเล็กที่ใช้บรรทุกถ่านหิน ซึ่งเป็นการรองรับคำสั่งซื้อที่มีปริมาณมาก และมีความสามารถในการจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลการดำเนินงานของ AGE ได้มากยิ่งขึ้น  

บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมของ “AGE” ในปีนี้ แตะระดับ 16,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์ 5% และเป็นธุรกิจถ่านหิน ประมาณ 95% พร้อมตั้งเป้าปริมาณยอดขายถ่านหิน ที่ระดับ 6.5 ล้านตัน

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×