AQUA CHEMICAL ASIA CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 3834 7311 to 3, (66) 8 1497 0591

Email : malinee@aqua-c.co.th

NICHA Recycle Machine
NICHA Recycle Machine

เครื่องรีไซเคิลสารละลายไฮโดรคาร์บอน ที่สามารถรีไซเคิลไฮโดรคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและสามารถรีไซเคิลกลับได้มากถึง 90% ทำให้ช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการผลิต [...]

TETRA Washing Machine
TETRA Washing Machine

เครื่องล้างชิ้นงานที่รวบรวมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การล้าง ถึงการอบแห้ง เหมาะกับอุตสหกรรมการผลิตที่ต้องการประสิทธิภาพและคุณภาพความสะอาดของชิ้นงานสูง [...]

AQUA SOLVENT-G(T)
AQUA SOLVENT-G(T)

สารละลายไฮโดรคาร์บอนสำหรับล้างน้ำมันที่มาจากการผลิตหรือน้ำมันกันสนิม เป็นน้ำยาล้างที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นฉุน [...]