PROTRONICS CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2531-6293, +66 8 1939-9086

Email : sale@ponpe.com

PONPE 32X MULTI GAS DETECTOR
PONPE 32X MULTI GAS DETECTOR

PONPE 32x series เครื่องวัดแก๊สแบบวัดได้หลายชนิดทั้ง CO O2 LEL H2S มีระบบ Alarm, พร้อมรุ่นที่มี pump ดูดอากาศในตัว เพื่อวัดค่าได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น [...]

PONPE THERMAL IMAGE CAMERA
PONPE THERMAL IMAGE CAMERA

PONPE 190 and 191 thermal Image Camera กล้องถ่ายภาพความร้อนความละเอียดสูง ราคาประหยัด

เครื่องวัดฝุ่น PM2.5
เครื่องวัดฝุ่น PM2.5

PONPE 625PM เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 เครื่องวัดคุณภาพอากาศ พร้อม วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น

COATING THICKNESS METER WITH BLUETOOTH
COATING THICKNESS METER WITH BLUETOOTH

PONPE 936FN Coating Thickness Meter with Bluetooth

PONPE 590 PH CONTROLLER AND TRANSMITTER WITH LINE APP ALERT
PONPE 590 PH CONTROLLER AND TRANSMITTER WITH LINE APP ALERT

pH controller เครื่องวัดและควบคุมค่ากรดด่าง pH Transmitting Controller ช่วงการวัด 0.00 ถึง 14.00 pH