Monday, September 25Modern Manufacturing
×

DOW ชี้แจง โรงงานผลิตยาไม่ได้มาตรฐาน

ดาว แจงข้อมูล กรณีข่าวโรงงานผลิตยาอินโดนีเซียไม่ได้มาตรฐาน  ไม่ได้เกี่ยวข้องและเป็นลูกค้าของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DOW ชี้แจง โรงงานผลิตยาไม่ได้มาตรฐาน

นายริสวาล สิปายัง ประธาน บริษัท ดาว อินโดนีเซีย   เปิดเผยถึงกรณีที่หน่วยงานอาหารและยาของประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการแถลงข่าว หลังจากเข้าไปตรวจสอบ โรงงานผลิตยาที่ไม่ได้มาตรฐาน และได้ส่งผล เป็นอันตรายต่อประชาชน  อีกทั้งพบว่ามีถังบรรจุวัตถุดิบที่เป็นสาร เอทิลีนไกลคอล (EG) และไดเอทิลีน ไกลคอล(DEG) ในระดับที่สูง  บรรจุอยู่ในถังที่มีป้ายฉลากของบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย ปรากฎอยู่นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าผู้ประกอบการที่ทางหน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซียกล่าวถึงนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องและเป็นลูกค้าของบริษัทฯ แต่อย่างใด  และผลิตภัณฑ์โพรพิลีนไกลคอล (PG USP) ที่ออกจากโรงงานปิดผนึกเรียบร้อยนั้น ไม่มีส่วนผสมของ EG และDEG อย่างแน่นอน 

ถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีตรวจสอบการผลิตของ AI | FactoryNews ep.25/2

“ ดาวได้ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานอาหารและยาของ อินโดนีเซียโดยทันที   เพื่อการรายงานข้อมูลต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวน  พร้อมเร่งตรวจสอบกระบวนการภายในของบริษัทที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด  โดยยืนยันว่าผู้ประกอบการที่ทางหน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซียกล่าวถึงนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องและเป็นลูกค้าของบริษัทฯ แต่อย่างใด “นายริสวาลกล่าว

ทั้งนี้บริษัทได้มีการส่งผลการตรวจสอบและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบให้กับหน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะช่วยดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์เหล่านั้นตามที่ทางหน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซียต้องการต่อไป   

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุก ๆ ประเทศ ที่บริษัทเข้าไปปฏิบัติงาน รวมทั้งในประเทศอินโดนีเซียด้วยเช่นกัน และให้การสนับสนุนภาครัฐในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ในฐานะบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด  ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Dow ได้รับการยอมรับและเชื่อถือเรื่องคุณภาพในการผลิตยา และได้รับการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×