fbpx
Wednesday, January 27Modern Manufacturing

GC ผนึกกำลัง OR คิกออฟ โครงการพลาสติก (คืน) สุข

GC ผนึกกำลัง OR คิกออฟ “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” เชื่อม Platform 2 องค์กร สร้าง Loop Connecting หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ GC และ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการพลาสติก (คืน) สุข  โดยนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าหรือนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

โดย เฟสแรก จะมีการทดลองวางจุดรับขยะหรือ Drop Point ซึ่งสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร EnCo A ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 1 อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ และที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาประชาอุทิศ – ลาดพร้าว หากผลตอบรับที่น่าพอใจ OR ก็พร้อมที่จะขยายการวางจุดรับที่สถานีบริการ PTT Station อื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จนถึงทั่วประเทศต่อไป  

ดร.คงกระพัน  กล่าวว่า GC ให้ความสำคัญกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้การดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ Smart Operating ในส่วนโรงงานหรือกระบวนการผลิต Responsible Caring ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสุดท้าย คือ Loop Connecting หรือการสร้างแนวร่วมด้วยการเฟ้นหาพันธมิตรที่มีแนวคิดและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนเข้ามาทำงานด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงให้ครบทั้งกระบวนการ ซึ่ง GC ได้ตอบสนองแนวคิด Loop Connecting นี้ ด้วยการสร้าง “YOU เทิร์น Platform” ที่มีทั้งจุดรับขยะ (Drop Point)  จุดรับขยะระบบดิจิตอลที่สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ (Digital Drop Point) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ร่วมกันกับ Digital Drop Point (Mobile Application) เพื่อรองรับการขยายตัวของแพลตฟอร์มดิจิตอลในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิดการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทาง การขนส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อนำไปรีไซเคิลหรืออัพไซเคิล  

ขอขอบคุณ OR ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ โดยการสร้างจุดรับขยะอย่างเป็นระบบ ขยายผล “YOU เทิร์น Platform” โดยใช้จุดแข็งของการเป็นสถานีบริการน้ำมันอันดับหนึ่งของไทยที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ มาเป็นจุดตั้ง “ถังพลาสติก (คืน) สุข”  ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกับ “YOU เทิร์น Platform” ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในที่สุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.