Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

HKH บริษัทร่วมทุน กัลฟ์ – ราช กรุ๊ป ลงนามจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวระยะสั้น กับ Gunvor 

กัลฟ์ เผย HKH ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง กัลฟ์  และ ราช กรุ๊ป ได้ลงนามสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวระยะสั้น กับ Gunvor Singapore Pte. Ltd.จำนวน 1,400 เมกะวัตต์ นำเข้าครั้งแรกเดือน มีนาคม 2567 เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหินกอง หน่วยที่ 1 

HKH บริษัทร่วมทุน กัลฟ์ – ราช กรุ๊ป ลงนามจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวระยะสั้น กับ Gunvor 

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (“HKH”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) ถือหุ้นร้อยละ 51 ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper License) ปริมาณ 1.4 ล้านตันต่อปีนั้น

HKH บริษัทร่วมทุน กัลฟ์ – ราช กรุ๊ป ลงนามจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวระยะสั้น กับ Gunvor 

WasteShark โดรนเก็บขยะทางน้ำสุดล้ำ ลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 HKH ได้ลงนามสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวระยะสั้น (Term LNG Supply Agreement) กับ Gunvor Singapore Pte. Ltd. (“Gunvor”) ภายใต้ Gunvor Group Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทพลังงาน (Energy Commodities Trading) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) กำลังการผลิตตามสัญญา 1,400 เมกะวัตต์ โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว Gunvor จะจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ 0.5 ล้านตันต่อปี ให้แก่ HKH ซึ่งจะเริ่มนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นครั้งแรกในเดือน มีนาคม 2567 เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหินกอง หน่วยที่ 1 กำลังการผลิตตามสัญญา 700 เมกะวัตต์ ที่มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนเดียวกัน

ทั้งนี้ การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวดังกล่าว เป็นไปตามแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ โดยจะช่วยลดความเสี่ยงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศอีกด้วย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×