Monday, June 24Modern Manufacturing
×

IRPC ปิดขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท

IRPC ปิดขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท

IRPC ปิดขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท กระแสตอบรับดี หุ้นกู้ดิจิทัล ขายครบ 1,000 ล้านบาท ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ภายใน 4.23 นาที สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มี ต่อปัจจัยพื้นฐาน

IRPC ปิดขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของ IRPC ที่เสนอขายระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม จนทำให้ IRPC สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนถึงความมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ จากทั้งผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนสหกรณ์ และผู้ลงทุนทั่วไป

IRPC ปิดขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท

เทคโนโลยีชีวภาพใหม่ จากเศษไม้เหลือทิ้งสู่การผลิตไบโอไฮโดรเจน | Factory News EP.10

ทั้งนี้ IRPC ได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งช่องทางสาขา ช่องทางออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และหุ้นกู้อายุ 4 ปี 7 ปี 10 ปี และ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.03% 4.17% 4.52 % และ 4.86% ต่อปี ตามลำดับ มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้รุ่นอายุ 7 ปี  เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ ซึ่งเงินที่ได้จากกรีนบอนด์นี้จะนำไปใช้เพื่อการขยายการลงทุนในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ส่วนขยายโครงการทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ตามแนวทางการออกกรีนบอนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐาน และ/หรือชำระคืนหนี้เดิม

“IRPC ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ IRPC ทำให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุน มีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้ IRPC ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A-(tha) จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนมีนาคม 2565 สะท้อนถึงความได้เปรียบในการแข่งขันในฐานะบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจร  ที่พร้อมเดินหน้ารุกธุรกิจใหม่และต่อยอดความแข็งแกร่งให้ธุรกิจปัจจุบัน ด้วยนวัตกรรมวัสดุและการใช้พลังงาน ที่สร้างสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล และขอขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 8 แห่งในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร” นายชวลิตกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×