เครื่องกลึง Okuma CNC Lathe รุ่นล่าสุด GENOS L2000 และ GENOS L3000 มาพร้อมรางเลื่อน Boxway แข็งแรงทนทานตามแบบฉบับโอคุม่า

Product Description

Brand : Okuma

Model : Genos L2000 และ L3000

เครื่องกลึง Okuma CNC Lathe รุ่นล่าสุด GENOS L2000 และ GENOS L3000 มาพร้อมรางเลื่อน Boxway แข็งแรงทนทานตามแบบฉบับโอคุม่า

Company Info

GROUP ENGINEERING PRODUCT CO.,LTD.

Contact Information :

Tel.  : +66 2960-0136-7

Email  : sales@groupcor.com

<< return to products