คอนแทคเตอร์รุ่น AF ใช้คอลล์พิเศษ (electronic coil) รองรับกระแสสูงสุดถึง 2850A และสตาร์มอเตอร์สูงสุดถึง 560kw

Product Description

Brand : ABB

Model : AF CONTACTOR

คอนแทคเตอร์รุ่น AF ใช้มาตราฐาน IEC 60947-4-1 รองรับไฟเลี้ยงได้ทั้ง AC และ DC คอยล์มาตราฐาน 100-250 Vac/dc ค่าสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำ ไม่มีสัญญาณครางรบกวน กินไฟน้อยลง ประหยัดค่าไฟ ลดความร้อนที่เกิดขึ้น การทำงานปกติแม้แรงดันไฟเลี้ยงหายชั่วขณะ

Company Info

BANGKOK ABSOLUTE ELECTRIC AND CON CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2398 3389 to 92

Email : Bangkokabsolute@gmail.com

<< return to products