อุปกรณ์ตรวจวัด ปริมาณฝุ่น ใช้เป็นเครื่องมือ ช่วยในการวางแผนการซ่อมบำรุง ระบบ Dust Collectors

Product Description

Brand : GOYEN
Model : PEM

  • เฝ้าสังเกต การรั่วของฝุ่นจากการกรอง
  • มีสัญญาณออก 4-20mA และ RS-485 output (Modbus)
  • แสดงผลปริมาณฝุ่นที่วัดได้อย่างแท้จริง ในหน่วย mg/m3
  • ตั้งค่าง่าย ผ่านปุ่มกด และหน้าจอดิจิตอลภายในตัว

Company Info

ALPHA CONTROMATIC CO., LTD. / A.P.S. CONTROL CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2721-1801-8 , +66 8 4330-6663

Email : sales@alphac.co.th

<< return to products