Photoshop CC

โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปภาพ ระดับมืออาชีพ

Product Description

Brand : Adobe

Model : CC 2020

สามารถปรับแต่งรูปที่มีการสั่นไหวของกล้อง หรือการทำรูปภาพให้กลายเป็นภาพ 3D ที่มีมิติเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และได้เพิ่มการขยายเวิร์กโฟลว์ 3D ให้รองรับการใช้งานกับหลาย ๆ ไฟล์ เช่นไฟล์จากโปรแกรม CAD หรือเครื่องสแกน 3D ในด้านของความเร็วในการใช้งานนั้นก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถประมวลผลได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับการปรับปรุงในด้านของการสั่งพิมพ์รูป 3D สามารถโพสต์ไฟล์ไปยัง Behance ได้โดยตรงจากโปรแกรม พร้อมทั้งแสดงผลงานได้ทันที รวมถึงการสนับสนุน Smart Object สำหรับ Blur Gallery และเอฟเฟกต์ Liquify, Conditional Actions และการสนับสนุน CSS เพื่อการออกแบบเว็บที่รวดเร็ว

Company Info

VST ECS (THAILAND) CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2032 9999

Email : Dis-AdobeTeam@vstecs.co.th

<< return to products