เครื่องเจาะ CNC เจาะรูลึกได้รวดเร็วและแม่นยำสูง ใช้ได้ทั้งแบบกันดริล (Gun Drill) เจาะรูได้ลึกถึง 1500มม. หรือใช้ระบบ Ejector Drill เจาะรูได้ขนาดสูงสุด Ø65มม. ลึก 1200มม. เจาะรูน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์หรือเจาะรูแม่พิมพ์ต่าง ๆ เครื่องเจาะรุ่นนี้มี 5 แกน เป็นเครื่องจักรซีเอ็นซีแบบแนวนอน

Product Description

Brand : Worldwide Industrial Machinery

Model : DPM810

เครื่องเจาะ CNC เจาะรูลึกได้รวดเร็วและแม่นยำสูง ใช้ได้ทั้งแบบกันดริล (Gun Drill) เจาะรูได้ลึกถึง 1500มม. หรือใช้ระบบ Ejector Drill เจาะรูได้ขนาดสูงสุด Ø65มม. ลึก 1200มม. เจาะรูน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์หรือเจาะรูแม่พิมพ์ต่าง ๆ เครื่องเจาะรุ่นนี้มี 5 แกน เป็นเครื่องจักรซีเอ็นซีแบบแนวนอน

Company Info

GROUP ENGINEERING PRODUCT CO.,LTD.

Contact Information :

Tel.  : +66 2960-0136-7

Email  : sales@groupcor.com

<< return to products