Saturday, April 17Modern Manufacturing

Tag: กฟผ.

กฟผ. มอบความสุขรับปีใหม่เปิดชาร์จไฟฟรีที่สถานี EleX by EGAT

กฟผ. มอบความสุขรับปีใหม่เปิดชาร์จไฟฟรีที่สถานี EleX by EGAT

Energy & Green
กฟผ. ส่งความสุขวันสงกรานต์ บริการชาร์จไฟรถ EV ฟรี ที่สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ทั้งภายในสถานีบริการน้ำมัน PT 5 แห่ง และภายในเขื่อน โรงไฟฟ้าและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 8 แห่ง ตลอดเมษายนนี้  (more…)
กฟผ. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

กฟผ. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

Energy & Green
กฟผ. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ป้องกัน COVID-19 ให้โรงพยาบาล ดูแลประชาชนให้อยู่ดีมีสุข พร้อมพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มั่นคง เพื่อจังหวัดเลยจะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนอย่างยั่งยืน (more…)
กฟผ.ผลักดัน โซลาร์เซลล์เขื่อนสิรินธร แหล่งเรียนรู้พลังงานหมุนเวียน

กฟผ.ผลักดัน โซลาร์เซลล์เขื่อนสิรินธร แหล่งเรียนรู้พลังงานหมุนเวียน

Energy & Green
กฟผ. ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี  ฟื้นฟูท่องเที่ยว ดันโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน และจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัด สร้างรายได้และอาชีพให้ชุมชน  (more…)
กกพ. สรุป  SPP Hybrid Firm ลงนาม PPA กว่าครึ่ง

กกพ. สรุป SPP Hybrid Firm ลงนาม PPA กว่าครึ่ง

Energy & Green
กกพ. เผยเอกชนสอบผ่าน โครงการ“SPP Hybrid Firm” จำนวน 10 โครงการคิดเป็นปริมาณซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 159.73 เมกะวัตต์ กว่าครึ่งของเป้าหมายรับซื้อ และย้ำมติ กบง.ทุกรายต้อง “COD”ก่อนสิ้นปี 2565 (more…)
กฟผ. เปิดตัวสถานีชาร์จ EV ในปั๊ม PT โคราชแห่งแรก

กฟผ. เปิดตัวสถานีชาร์จ EV ในปั๊ม PT โคราชแห่งแรก

Energy & Green
พีทีจี ผนึก กฟผ. เปิดตัว 5 สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT เป็นครั้งแรกในไทย สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาปากช่อง 3 จังหวัดนครราชสีมา รองรับอุตสาหกรรม EV (more…)
กฟผ. ผนึก 5 พันธมิตร พัฒนาโรงไฟฟ้าเสมือน

กฟผ. ผนึก 5 พันธมิตร พัฒนาโรงไฟฟ้าเสมือน

Energy & Green
กฟผ. จับมือ 5 พันธมิตร พัฒนาระบบสัญญาและสาธิตการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ ‘โรงไฟฟ้าเสมือน’ ในประเทศไทย สร้างเสถียรภาพให้ แก่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ (more…)
กฟผ. เปิดตัวธุรกิจ “EGAT EV Business Solutions”

กฟผ. เปิดตัวธุรกิจ “EGAT EV Business Solutions”

Energy & Green
กฟผ. เปิดตัวธุรกิจ “EGAT EV Business Solutions” 4 ผลิตภัณฑ์และบริการหลักด้าน EV พร้อมจับมือ 6 ค่ายรถยนต์ ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย  (more…)
กฟผ. ผนึก ทรู ทดสอบ 5G ที่ กฟผ. แม่เมาะ

กฟผ. ผนึก ทรู ทดสอบ 5G ที่ กฟผ. แม่เมาะ

Energy & Green
กฟผ. – ทรู ร่วมทดสอบเทคโนโลยี 5G ที่ กฟผ. แม่เมาะ ครั้งแรกในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าของไทย โดยนำเทคโนโลยีสุดล้ำ เชื่อมต่อและควบคุมการทำงานผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G หวังเสริมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า  (more…)
5 ภาคีเครือข่ายรวมพลังร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์

5 ภาคีเครือข่ายรวมพลังร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์

Energy & Green
กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ GISTDA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กฟผ. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต ในการจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม พร้อมชวนคนไทยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศบริสุทธิ์ (more…)
กฟผ.สัมมนาออนไลน์ ซื้อขายเครดิตผลิตไฟฟ้า

กฟผ.สัมมนาออนไลน์ ซื้อขายเครดิตผลิตไฟฟ้า

Energy & Green
กฟผ. เดินหน้าพัฒนาตลาดการซื้อขายและรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REC) รุกสร้างความรู้ความเข้าใจกลไกการซื้อขาย และรับรองเครดิตผ่าน REC Platform อย่างครบวงจร มุ่งช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมาย Nationally Determined Contribution (NDC) ผ่านมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานไฟฟ้า (more…)