Thursday, March 21MM Thailand

Tag: พลาสติก

สามประสาน บางจาก SCG อินโดรามา ลดขยะพลาสติกในโครงการ ‘รักษ์ ปัน สุข’

สามประสาน บางจาก SCG อินโดรามา ลดขยะพลาสติกในโครงการ ‘รักษ์ ปัน สุข’

News
พิธิลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ "รักษ์ ปัน สุข" ระหว่างบริษัท บางจาก คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เพื่อนำขวดน้ำดื่ม PET และแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วยนวัตกรรมการแปรรูปภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) วันที่ 20 ธันวาคม 2561 จากข้อมูลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบุว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเฉลี่ยปีละประมาณ 2 ล้านตัน แต่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เพียง 5 แสนตัน ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นหนึ่งในทางเลือกการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยโครงการ 'รักษ์ ปัน สุข' เกิดขึ้นจากแนวคิดดังกล่าวที่ตั้งอยู่บนกระบวนการทำธุรกิจของทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ Greennovative Lube Packaging นวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจา
Colossus จับมือ Mitsubishi Chemical พัฒนา 3D Printing พลาสสติกรีไซเคิล

Colossus จับมือ Mitsubishi Chemical พัฒนา 3D Printing พลาสสติกรีไซเคิล

Technology
Colossus บริษัทสตาร์ทอัพด้านการพัฒนาเครื่องจักรจับมือ Mitsubishi Chemical พัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Fused Granular Fabrication (FGF) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน โดยมีความสามารถในการงานวัตถุดิบหมุนเวียน (Recycle) (more…)
เอนไซม์ Glucosidase ช่วยเร่งกระบวนการ Biofuel ไวขึ้น 30 เท่า

เอนไซม์ Glucosidase ช่วยเร่งกระบวนการ Biofuel ไวขึ้น 30 เท่า

Energy
นักวิจัยจาก Imperial College London ภาควิชา Chemical Engineering ได้ดัดแปลงเอนไซม์ Glucosidase เพื่อช่วยในการสลาย Carbohydrate ที่ซับซ้อนใน Biomass เช่น Cellulose จากเซลล์พืชให้กลายเป็น่วนประกอบพื้นฐานอย่าง Glucose ซึ่ง Glucose สามารถใช้ในการหมัก Ethanol ได้ (more…)
เปลือกปูและเยื่อไม้ทางเลือกใหม่สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก

เปลือกปูและเยื่อไม้ทางเลือกใหม่สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก

News
นักวิจัยจาก Georgia Institute of Technology สร้างวัตถุดิบจากเปลือกปูและเยื่อไมเที่สามารถใช้แทนที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อรักษาความสดใหม่ของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว การค้นพบนี้ถูกเผยแพร่ใน Journal ชื่อว่า ACS Sustainable Chemistry an Engineering ซึ่งงานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการเปรียบเทียบกับ PET หรือ Polyethylene Terephthalate ซึ่งมีปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในวัตถุดิบที่โปร่งแสง เช่น เครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์ต่างๆ ผู้วิจัยรายงานว่าสามารถลดการแทรกซึมของอากาศได้ถึง 67% ซึ่งทำให้อาหารสามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น (more…)
พลาสติกแบบใหม่กันความร้อนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

พลาสติกแบบใหม่กันความร้อนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

News
ทีมวิศวกรจาก MIT พัฒนาความสามารถเหนี่ยวนำความร้อนจากโพลีเมอร์ โดยพลาสติกแบบใหม่นี้ทำหน้าที่เหนี่ยวนำและกระจายความร้อนซึ่งแตกต่างจากพลาสติกที่ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมๆ ที่มักจะเป็นตัวกักเก็บความร้อนเสียเอง (more…)
กรมโรงงานฯ เร่งออกระเบียบมลพิษ เผย 9 กลุ่มอุตฯ ต้องแจงข้อมูลแก่ประชาชน

กรมโรงงานฯ เร่งออกระเบียบมลพิษ เผย 9 กลุ่มอุตฯ ต้องแจงข้อมูลแก่ประชาชน

News
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมออกระเบียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ หรือ Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR ใน 9 กลุ่มอุตสาหกรรม รายงานปริมาณการปลดปล่อยหรือทิ้ง น้ำเสีย อากาศเสีย และของเสียออกจากโรงงานไปบำบัดหรือกำจัด เพื่อติดตามตรวจสอบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษอย่างเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยการรายงานดังกล่าวจะเชื่อมโยงไปกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณชนเกี่ยวกับการปลดปล่อยมลพิษและของเสียจากโรงงาน (more…)