Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 32 บาท ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3

กบน. มีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลิตรละ 32 บาทต่อเป็นสัปดาห์ที่ 3 หลังจากมาตรการกระทรวงการคลังต่ออายุลดภาษีดีเซลลง  5 บาทต่อลิตรอีก 2 เดือน

กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 32 บาท ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3

วันนี้ (18 พ.ค.65) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ โดยมีมติให้คงราคาดีเซล ในสัปดาห์นี้ไว้ที่ 32 บาทต่อลิตรเช่นเดิม ถึงแม้ว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูง ราคาน้ำมันดีเชล (Gas Oil) 141.15 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังอยู่ในวิสัยที่จะบริหารจัดการสภาพคล่องได้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงเวลานี้ให้กับประชาชนไปก่อน

กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 32 บาท ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3

วิธีพิมพ์กระจก 3 มิติแบบใหม่ ขนาดเล็กระดับไมครอน | Factory News EP.9

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลให้เป็น 5 บาทต่อลิตรไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2565 กบน.จะพิจารณาอีกครั้งว่า แนวทางการบริหารจัดการอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยลดความผันผวนด้านราคาของน้ำมันดีเซลลง อย่างไรก็ดี อัตราภาษีที่ลดลง 5 บาทต่อลิตร ไม่ได้หมายความว่าราคาดีเซลจะลดลง 5 บาทต่อลิตร เพราะขึ้นอยู่กับฐานการคำนวณภาษีจะลดลงตามสัดส่วนน้ำมันดีเซลที่ผสมอยู่ในน้ำมันไบโอดีเซล (B100) เช่น ฐานภาษี B5 – B7 อัตราภาษีสรรพสามิตเดิม 5.99 บาทต่อลิตร แต่อัตราที่ลดลงจริงจะอยู่ที่ 4.65 บาทต่อลิตร ดังนั้น อัตราภาษีใหม่ที่ลดลงหน้าสถานีบริการน้ำมันจะจัดเก็บอยู่ที่ 1.34 บาทต่อลิตร จากเดิม 5.99 บาทต่อลิตร

สำหรับการพิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ของ กบน. เป็นไปตามมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง 10 มาตรการลดค่าครองชีพ โดยรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซล

ปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง ซึ่ง กบน. ได้พิจารณาปรับราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อลิตร และจะทยอยปรับราคาขึ้นลงเป็นรายสัปดาห์ หากในแต่ละรอบสัปดาห์ราคาน้ำมันตลาดโลกมีการปรับลดลง ก็จะมีการปรับเงินอุดหนุนและปรับเพดานราคาลดลงตามความการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันต่อไป

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ติดลบ 72,062 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 37,854 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 34,208 ล้านบาท​

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×