Sunday, June 16Modern Manufacturing
×

กพร. เผยผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำขุมน้ำท่าแตงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กพร. เผยผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำขุมน้ำท่าแตงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กพร.เผยกรณีปรากฏภาพกลุ่มนักดำน้ำบริเวณขุมน้ำท่าแตง จังหวัดพังงา หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นเหมืองเก่า ชี้ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กพร. เผยผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำขุมน้ำท่าแตงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

นายนิรันดร์  ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลังปรากฏภาพกลุ่มนักดำน้ำพากันมาดำน้ำบริเวณขุมน้ำท่าแตง ซึ่งในอดีตเคยเป็นเหมืองเก่า จึงเกิดประเด็นถกเถียงถึงความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนนั้น กพร. ขอให้ข้อมูลว่า แหล่งน้ำดังกล่าวเป็นขุมเหมืองเก่าที่เกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ดีบุกเมื่อ 25 ปีก่อน ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ประมาณ 104 ไร่ ความลึกประมาณ 30 เมตร มีปริมาณน้ำประมาณ 1,666,000 ลูกบาศก์เมตร จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในขุมเหมืองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรหรืออุปโภคบริโภคได้โดยต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

กพร. เผยผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำขุมน้ำท่าแตงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กพร. เผยผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำขุมน้ำท่าแตงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ซึ่งปัจจุบันมีการนำน้ำจากขุมน้ำท่าแตงไปใช้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งการใช้เป็นน้ำดิบในระบบประปาของชุมชน การสูบน้ำไปใช้ในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ บริเวณขุมน้ำดังกล่าวยังเป็นสถานที่พักผ่อนและสันทนาการของเหล่านักท่องเที่ยวอีกด้วย

รีวิว เครื่อง wire-cut ที่สุดแห่งความแม่นยำ-ละเอียดสูง [ep99_SS3] #FChoiceReview

“ปัจจุบัน กพร. ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำขุมเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสำรวจตำแหน่งที่ตั้ง ประเมินปริมาณน้ำและศักยภาพในการกักเก็บน้ำขุมเหมืองด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และเทคโนโลยีสำรวจความลึกใต้น้ำสำหรับการรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศขุมเหมือง วิเคราะห์คุณภาพน้ำ สอบถามความต้องการใช้น้ำของชุมชนใกล้เคียงและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งออกแบบระบบสูบน้ำเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาน้ำจากขุมเหมืองไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย ‘เหมืองแร่เพื่อชุมชน’ ของ กพร. โดยปัจจุบันมีขุมเหมืองไม่น้อยกว่า 250 บ่อ รวมปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 218 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งขุมน้ำท่าแตงเป็นขุมเหมืองที่อยู่ภายใต้โครงการดังกล่าว” อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×