Friday, February 3Modern Manufacturing
×

ML4P เสริมประสิทธิภาพโรงงานง่าย ๆ ด้วย Machine Learning

หากมีระบบ Machine Learning ที่สามารถเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับทั้งบริษัทของคุณได้ง่าย ๆ และเพิ่มความสามารถในการทำงานของตัวเองไปได้เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องจะเป็นอย่างไร ?

ML4P เสริมประสิทธิภาพโรงงานง่าย ๆ ด้วย Machine Learning
ML4P เสริมประสิทธิภาพโรงงานง่าย ๆ ด้วย Machine Learning
ML4P เสริมประสิทธิภาพโรงงานง่าย ๆ ด้วย Machine Learning

Machine Learning นั้นมักไม่ถูกนำมาใช้ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมากนัก ซึ่งสถาบันฟรอนโฮเฟอร์ต่างก็อยากแก้เรื่องนี้

ภายใต้การนำของ Fraunhofer Institute for Optronics, System Technologies and Image Exploitation IOSB นักวิจัยภายใต้โครงการ “ML4P – Machine Learning for Production” ได้พัฒนาโซลูชันใหม่ที่แต่ละบริษัทสามารถนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning

โครงการ ML4P นี้เป็นการผสมผสานระหว่างการจำลองกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ ที่มีเป้าหมายหลักคือการเพิ่มความเร็วการผลิต และลดพลังงาน, ทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งซอฟต์แวร์ Machine Learning นี้จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมต่อและข้อมูลเครื่องจักร และทำการเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการผลิต

ขั้นตอนการนำมาใช้ภายในโรงงาน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้น ในขั้นแรกระบบจะต้องทำการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิต หลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญก็จะจำแนกศักยภาพที่เป็นไปได้ที่จะทำการเสริมประสิทธิภาพขึ้น และทำการพัฒนาแนวทางในการใช้ ML4P ต่อมาเหล่าผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบว่าแนวทางนั้นจะสามารถใช้งานได้จริงตามเครื่องจักรและข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่ และจะสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทอย่างไร และในขั้นตอนต่อไป ข้อมูลกระบวนการของระบบและเครื่องจักรจะถูกโอนไปยังแบบจำลองข้อมูลดิจิทัล ซึ่งข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้ก็จะกลายเป็นท่อส่งข้อมูลการประมวลผลสำหรับ ML4P เพื่อให้ระบบเรียนรู้แบบจำลองกระบวนการ จากนั้นการดำเนินการจริงและการทดลองใช้งานจึงจะเกิดขึ้นตามมา สุดท้ายแล้วหากวิธีการนี้ได้ผลก็จะเกิดการส่งต่อให้กับบริษัท เพื่อนำไปใช้งานในการผลิตประจำวัน

วิธีการนี้จะถูกแบ่งเป็นหลายขั้นตอน ซึ่งมีการต่อยอดขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจว่าบริษัทใดจะนำ ML4P ไปใช้จริง ๆ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าแนวคิดนั้นได้ผล นำไปใช้ได้ง่าย และมีเหตุผลทางธุรกิจที่ดี” Lars Wessels รองหัวหน้าโครงการ ML4P พูดถึงวิธีการนี้

ML4P เสริมประสิทธิภาพโรงงานง่าย ๆ ด้วย Machine Learning
ที่มาภาพ : Markus Winkler on Unsplash

ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดในการใช้งาน

นักวิจัยจากฟรอนโฮเฟอร์ยังได้กล่าวเพิ่มว่าจุดแข็งของแนวคิดนี้นั้น มาจากความยืดหยุ่นในการใช้งาน และความเป็นไปได้ในการขยายขอบเขตการใช้งาน หลังการติดตั้งนั้น โมดูลแต่ละตัวสามารถถูกนำมาปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา และมีการเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดด้วยการช่วยเหลือจาก Machine data ที่เข้ามา ทำให้ระบบสามารถจำแนกและปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้เสมอ ระบบใหม่นี้ควรจะรองรับได้แม้แต่เครื่องจักรเก่าที่มีอายุ 30-40 ปี และแม้แต่บริษัทเล็ก ๆ เองก็สามารถนำ ML4P ไปใช้ได้แม้จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแค่บางส่วนเท่านั้นก็ตาม

ซึ่งทางทีมวิจัย ML4P เองก็ได้มีการทดลองกับหลาย ๆ ภาคการผลิตแล้วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การขึ้นรูปโลหะแผ่น การผลิตแผ่นกรองเมมเบรน หรือระบบสำหรับการดัดกระจก ถือได้ว่าระบบ Machine Learning นี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายและยังสามารถพัฒนาขึ้นได้อีกในอนาคต การเข้ามาของเทคโนโลยีนี้จะช่วยพัฒนากระบวนการผลิตให้หลาย ๆ บริษัทได้อย่างแน่นอน

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×