Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

กฟผ. – STACS ร่วมยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน

กฟผ. – STACS ร่วมยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน

กฟผ. จับมือ STACS ประเทศสิงคโปร์ พัฒนาแพลตฟอร์ม ESGpedia ยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หนุนการใช้ไฟฟ้าสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในไทยและอาเซียน ผลักดันประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

กฟผ. – STACS ร่วมยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน

นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางสาวชารอน หยวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท Hashstacs Pte Ltd. หรือ STACS ประเทศสิงคโปร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ความยั่งยืนระดับอาเซียน

กฟผ. – STACS ร่วมยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน

ชาร์จ EV เร่งสปีดเพียง 5 นาที เทคนิคจาก NASA | FactoryNews [Full EP.31]

นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ในฐานะผู้ออกใบรับรอง (Local Issuer) การผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) เพียงรายเดียวของไทย ได้ร่วมกับ STACS ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมและติดตามมาตรฐานด้านความยั่งยืน การเงิน และสิ่งแวดล้อม นำบล็อกเชนแพลตฟอร์ม ESGpedia มาใช้ตรวจสอบย้อนกลับข้อมูล REC ของไทย เพื่อช่วยป้องกันการนับซ้ำ (Double Counting) และเสริมสร้างความมั่นใจถึงกระบวนการออกใบรับรอง REC เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยหลักของความยั่งยืนด้านพลังงานสะอาด เศรษฐกิจหมุนเวียน และผลักดันประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนระดับอาเซียนในอนาคต

ด้านนางสาวชารอน หยวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ STACS กล่าวเพิ่มเติมว่า แพลตฟอร์ม ESGpedia เป็นระบบที่รวบรวมการออกใบรับรองด้าน ESG ตามมาตรฐานสากล รวมถึงทะเบียนคาร์บอนเครดิตสากล โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และ REC ที่บริษัทชั้นนำ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เชื่อถือและใช้ในการรายงานกับมาตรฐานการรายงานในระดับสากล เช่น RE100, CDP เป็นต้น โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองหน่วยงานจะช่วยผลักดันความน่าเชื่อถือในตลาดใบรับรองการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน และผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×