Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

กรมโรงงานฯ จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022

กรมโรงงานฯ จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผนึกอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG  จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 วางเป้าดันไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

กรมโรงงานฯ จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022

นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “จากผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศทั่วโลกในปัจจุบัน ทำให้แต่ละประเทศมุ่งหาแนวทาง การลดมลพิษและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งประเทศไทยได้นำเอาโมเดล BCG Economy มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน กรมโรงงานฯ ได้ขานรับและเดินหน้าสานต่อนโยบาย ดำเนินงานตามเป้าหมายที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ในทุกมิติ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริมและกำกับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว และมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติในที่สุด  

กรมโรงงานฯ จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022

[Eng.Sub] ดีกว่า Solid Carbide!! ต้อง DrillMeister 5 ดอกในด้ามเดียว ไม่ต้องลับคม – OEE พุ่ง คุ้ม!!

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมโรงงานฯ ร่วมมือกับทางผู้จัดงาน อินฟอร์มาฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์รวมของผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต และเพิ่มโอกาสในการมารับรู้ข่าวสารข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย องค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สำหรับงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 ในปีนี้ ทางกรมโรงงานฯ ได้มีบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการขับเคลื่อน BCG  การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว CSR การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” ครอบคลุมหัวข้อสัมมนากว่า 18 ประเด็น อาทิ เรื่องของความปลอดภัยในโรงงาน,ข้อปฏิบัติ Self-Declaration และกฎระเบียบด้านมลพิษในอากาศ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน” รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าว

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เราทำงานร่วมกับกรมโรงงานฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันขานรับนโยบาย BCG จากทางภาครัฐและผลักดันไทยสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งในปีนี้เราได้จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 หรืองานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมระดับนานาชาติที่ครอบคลุมและเฉพาะทางมากที่สุด รวมถึงการจัดหาโซลูชั่นที่จำเป็น นำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ด้านหม้อไอน้ำ ปั๊ม วาล์ว ซีล และส่วนประกอบการที่สำคัญอื่นๆ โดย เราเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการต่อฐานเติมยอดในการอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั้ม และวาล์ว จากผู้จัดแสดงงานกว่า 250 แบรนด์ชั้นนำจาก 15 ประเทศ งานเดียวที่รวมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Boonyium Associate/ Getabec/ Kawsaki/ Miura/ NTEC/ Thai Hirakawa เป็นต้น”          

เตรียมพบกับงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั้ม และวาล์ว ชั้นนำของภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นร่วมกับงาน ASEAN Sustainable  Energy Week 2022 งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน และงาน THAI WATER EXPO 2022 (THW)  งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมระดับนานาชาติงานเดียวของประเทศไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสีย นอกจากนี้ยังจัดพร้อมกับงาน TISSUE AND PAPER BANGKOK 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมชั้นนำของเอเชีย สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1-2

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×