Friday, February 23Modern Manufacturing
×

กรอ. ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG จัดสัมมนาสัญจร

กรอ. ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG จัดสัมมนาสัญจร

กรอ. ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG จัดสัมมนาสัญจร “ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” เร่งเครื่องอบรมผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันอย่างยั่งยืน  

กรอ. ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG จัดสัมมนาสัญจร

นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวเปิดงานสัมมนาสัญจร ภายใต้แนวคิด “ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” ว่า จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้แต่ละประเทศมีการผลักดันแนวทางที่มุ่งสู่การลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ชุมชนมากขึ้น รวมถึงประเทศไทยที่ได้ก้าวสู่การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ซึ่งกรมโรงงานฯ ได้มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคตะวันออกของไทยซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก 

กรอ. ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG จัดสัมมนาสัญจร
กรอ. ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG จัดสัมมนาสัญจร

ทางกรมโรงงานฯ จึงได้ร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงาน Boilex Asia, Pumps and Valves Asia และ Thai Water Expo สัมมนาสัญจรเพื่อให้ความรู้และกฎระเบียบแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและยกระดับธุรกิจ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมโรงงานฯ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ให้ทันสมัย ก้าวไกล ยั่งยืน

[Factory News Live!] WeeklyReport | FactoryNews ep.15/ 24 Jun 2022

กรมโรงงานฯ ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 ในปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ ภายใต้แนวคิด “ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” โดยลงลึกในรายละเอียดต่อเนื่อง ในงานอีกด้วย ซึ่งมีแผนยกระดับ อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry โดยมีเป้าหมายให้โรงงานเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 60% จากโรงงาน 65,000 โรงงานในปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้การประกอบการโรงงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับพันธกิจของกรมโรงงานฯ ที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ทางด้านเครื่องจักรการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย การสัมมนาและพื้นที่จัดแสดงพิเศษของทางกรมโรงงานฯ ภายในงานปีนี้ จะเป็นแนวคิดต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

กรอ. ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG จัดสัมมนาสัญจร

ด้าน นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า การกลับมาของงานสัมมนาสัญจรในครั้งนี้ จัดโดย กรมโรงงานฯ ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เป็นการปูทางสู่สัมมนาครั้งใหญ่ภายใต้แนวคิดเดียวกัน ที่จะจัดขึ้นในงาน Boilex Asia (BXA) และ Pumps and Valves Asia 2022 (PVA)    งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั้ม และวาล์ว ชั้นนำของภูมิภาค และ Thai Water Expo 2022 (THW) งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเรียนรู้ และอัพเดทเทคโนโลยี นวัตกรรมเฉพาะทางด้านหม้อน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั้ม และวาล์ว จากผู้จัดแสดงงานกว่า 250 แบรนด์ชั้นนำ   กว่า 15 ประเทศ นำเสนอเทคโนโลยี ล่าสุด พร้อมพบสัมมนาสำคัญจากกรมโรงงานฯ ในการขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

กรอ. ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG จัดสัมมนาสัญจร

พร้อมกันนี้ยังจัดคู่ขนานไปกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 (ASEW) งานแสดงเทคโนโลยีและ  การประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแก่ผู้เข้าชมงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 1,200 แบรนด์ชั้นนำ 6 พาวิเลียนนานาชาติ รวมถึงการประชุมนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกว่า 6 หัวข้อและสัมมนาอื่นๆกว่า 50 หัวข้อ ในการลดมลพิษ ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการโรงงานและผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม ควรค่าแก่การไปร่วมงานเป็นอย่างยิ่งเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบาย BCG    

อย่างไรก็ดี งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 และ Thai Water Expo 2022 กำหนดจัดขึ้นใน  วันพุธที่ 14  ถึงวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ สถานที่จัดงานใหม่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×