Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

ก.อุตฯ ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิต รับการค้า-การลงทุน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสัมมนาร่วมญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปั้นผู้จัดการอุตสาหกรรมมือโปร ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิต รับการค้า-การลงทุนเติบโต

ก.อุตฯ ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิต รับการค้า-การลงทุน

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน อยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจ และสงครามที่ยังดำเนินต่อเนื่องในซีกโลกตะวันออก ภาคอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องเร่งยกระดับศักยภาพความพร้อม ทั้งการพัฒนาศักยภาพคน และนวัตกรรมเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้การฟื้นตัวเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรม JMA GENBA Management Conference & Award 2023 in Thailand ซึ่งจัดขึ้น โดยสมาคมการบริหารจัดการธุรกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JMA ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ถือเป็นโอกาสสำคัญ ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยและญี่ปุ่น ในการพัฒนาผู้จัดการอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถบริหารความสำเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความยั่งยืนควบคู่กันไป

ก.อุตฯ ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิต รับการค้า-การลงทุน

โรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกในยุโรปของ BYD อาจตั้งอยู่ในฮังการี

ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมคุณภาพ ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต  เพื่อรองรับและเตรียมพร้อมสำหรับประเด็นท้าทายของโลกยุคใหม่ ทั้งในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การส่งเสริมพลังงานสะอาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญเช่นกัน

​ดร.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยได้เตรียมการในการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านอุตสาหกรรม และนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมการเตรียมการยกระดับโลจิสติกส์ให้มีความพร้อมในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น โดยขอให้มั่นใจในการเลือกใช้ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญ   ทั้งในแง่ของการลงทุนใหม่และการขยายการลงทุนเพิ่มเติม

​อย่างไรก็ดี กิจกรรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยและญี่ปุ่นตระหนักถึงบทบาทของผู้จัดการในระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย และตั้งเป้าที่จะปรับปรุงความสามารถในฐานะผู้จัดการและผู้ควบคุมงานของไซต์การผลิตรวมถึงเพื่อปรับปรุง รักษา และส่งต่อการจัดการในไซต์งานที่มีคุณภาพในประเทศไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นผ่านการบรรยายและการแลกเปลี่ยนข้อมูล กรณีตัวอย่าง และประสบการณ์ต่างๆโดยผู้จัดการในระดับแนวหน้าของแต่ละบริษัทในประเทศไทย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×