Wednesday, February 21Modern Manufacturing
×

ชาวไร่อ้อยเฮ! ครม.เห็นชอบเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท

“พิมพ์ภัทรา” เผย ครม.มีมติเห็นชอบเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อย คาดสามารถเริ่มดำเนินการได้เดือนมกราคม2567

ชาวไร่อ้อยเฮ! ครม.เห็นชอบเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท

 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเงินสนับสนุนตัดอ้อยสด ในโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น 

โดรนช่วยชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้น! 

pm 2.5 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท คาดว่ามีชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140,000 ราย ทั้งนี้ โครงการฯจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อย และส่งผลต้นทุนการผลิตอ้อยปรับตัวสูงขึ้น 

“ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ที่สนับสนุนชาวไร่อ้อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย และทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนตัดอ้อยสดครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เพี่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย” นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าว

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×