Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

เที่ยวบิน Flight100 บินข้ามแอตแลนติกด้วย SAF 100% สำเร็จแล้ว

เที่ยวบิน Flight100 บินข้ามแอตแลนติกด้วย SAF 100% สำเร็จแล้ว

Flight100 กลายเป็นสายการบินเชิงพาณิชย์เที่ยวบินแรกของโลกที่สามารถบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากลอนดอนไปยังนิวยอร์กด้วยการใช้เชื้อเพลิงแบบยั่งยืนหรือ SAF (Sustainable aviation fuel) แบบ 100% ได้เป็นที่สำเร็จ

เที่ยวบิน Flight100 บินข้ามแอตแลนติกด้วย SAF 100% สำเร็จแล้ว

โดยความสำเร็จในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือที่นำโดย Virgin Atlantic ร่วมด้วย Boeing, Rolls-Royce, Imperial College London, University of Sheffield, ICF และ Rocky Mountain Institute ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม

สำหรับเที่ยวบินนี้ได้ใช้เครื่องบิน Virgin Boeing 787 ที่ใช้เครื่องยนต์ Rolls-Royce Trent 1000 มาทำการบินเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความท้าทายในการขยายการใช้งานเชื้อเพลิง SAF ในปัจจุบันที่ต้องการการผลักดันในด้านของนโยบายและการลงทุนจากรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม

เพราะในปัจจุบันนั้นสายการบินทั่วโลกต่างก็พึ่งพาเชื้อเพลิง SAF ที่มีการผลิตจากขยะชีวมวลต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้มากถึง 70% แต่ด้วยต้นทุนที่สูงกว่าเชื้อเพลิงทั่วไปถึง 3-5 เท่าและการจัดหาวัตถุดิบที่มีข้อจำกัดสูงนั้นทำให้ SAF ทำการผลิตเป็นจำนวนมากได้ยาก ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง SAF ทั่วโลกในปัจจุบันจึงคิดเป็นสัดส่วนได้น้อยกว่า 0.1% ของเชื้อเพลิงเครื่องบินทั่วโลก

ทั้งนี้สายการบินในยุโรปหลายรายเองก็ได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาต้องการที่จะใช้เชื้อเพลิง SAF เพิ่มให้ได้ถึง 10% ภายในปี 2030 โดยหลายแห่งยังมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างอุตสาหกรรมการบินที่มีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net zero) ให้ได้ภายในปี 2050

แต่ทาง International Airlines Group (IAG) ก็ได้ออกมาเตือนว่าอุตสาหกรรมการบินนั้นมีความเสี่ยงมากกว่า 90% ที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสหภาพยุโรปที่กำหนดให้ต้องมีความพร้อมใช้งานเชื้อเพลิง SAF ภายในปี 2025 และอีกส่วนหนึ่งเองก็ยังมองว่ารัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้อย่างเพียงพอ

สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้นั้นเรียกได้ว่าเป็นก้าวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของอุตสาหกรรมการบินที่ต้องการจะโชว์ประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิง SAF ไปพร้อม ๆ กับการดึงดูดให้ภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลหันมาให้ความใส่ใจและร่วมผลักดันการใช้งาน SAF ให้มากขึ้นทั่วโลกและร่วมกันเดินหน้าไปสู่ยุคของการบินที่มีความยั่งยืนได้มากขึ้นกว่าเดิม

ที่มา : The Manufacturer, Reuters

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×