Sunday, June 16Modern Manufacturing
×

ดีพร้อม ลุยฝึกอาชีพชาวสงขลาพัฒนาทักษะขายออน์ไลน์

ดีพร้อม ล่องใต้ ลุยฝึกอาชีพชาวสงขลา พัฒนาทักษะขายออนไลน์ – ปั้นสินค้าอัตลักษณ์ คาดฟื้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 65

ดีพร้อม ลุยฝึกอาชีพชาวสงขลาพัฒนาทักษะขายออน์ไลน์

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ดีพร้อม (DIPROM) หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 11 (DIPROM CENRTER 11) ได้เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่ ภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) รุดสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากทุกพื้นที่ทั่วไทยให้ดีพร้อม โดยมุ่งเน้นการปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน (C-Customization) รวมทั้งปฏิรูปแนวทางการดำเนินงาน (R-Reformation) โดยจัดทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวให้กับชุมชน 

ดีพร้อม ลุยฝึกอาชีพชาวสงขลาพัฒนาทักษะขายออน์ไลน์

[ASMR] ดูเครื่องจักรเพลิน ๆ ที่งาน INTERMACH & SUBCON Thailand 2022

สำหรับจังหวัดสงขลา ถือเป็นจุดหมายสำคัญของการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ทั้งยังเป็นเมืองท่าสำหรับการคมนาคมทางน้ำ อีกทั้ง อุดมไปด้วยขนมธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นต้นทุนเดิมที่มีคุณภาพ โดยดีพร้อมได้ต่อยอดส่งเสริมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ หมู่บ้าน CIV ในพื้นที่ชุมชนเกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา และวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพ โดยการนำอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของชุมชน มาประยุกต์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากของที่ระลึก ซึ่งในส่วน

ดีพร้อม ลุยฝึกอาชีพชาวสงขลาพัฒนาทักษะขายออน์ไลน์

ของการพัฒนาคนเพื่อให้ชุมชนดีพร้อม ได้ดำเนินโครงการ “DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำสู่รายได้คืนถิ่นชุมชน” ซึ่งเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับชาวชุมชน โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน และคาดว่าจะฟื้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 65 ประกอบด้วย

การฝึกอบรมการทำตลาด Online เป็นการอบรมทักษะการทำตลาดออนไลน์ให้ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการปูพื้นฐานสำหรับชาวชุมชนทั่วไปที่ยังขาดทักษะในส่วนนี้ให้เข้าใจกลไกของการทำการตลาดในแพลตฟอร์มออนไลน์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เปิดให้ใช้งาน พร้อมฝึกฝนวิธีการใช้งานเบื้องต้นในการสร้าง Facebook Fan Page เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขยายผมการอบรมในเชิงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมการทำลูกปัดมโนราห์ งานศิลปะทรงคุณค่า ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งผู้ผลิตจำเป็นต้องเข้าใจในการเลือกลวดลาย สีสันของลูกปัด เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าซึ่งคนนอกพื้นที่ที่ไม่รู้จักมโนราห์ได้มาเห็นความเป็นศิลปะซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การทำ สร้อยคอ สายคล้องแมส และ สายคล้องแว่น โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถพัฒนารูปแบบและลวดลายที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค แต่ยังสามารถคงกลิ่นอายวัฒนธรรมประจำถิ่นได้เป็นอย่างดี

การฝึกอบรมการทำกระเป๋าผ้าดิบ โดยมุ่งเน้นการตกแต่งลวดลาย ทั้งการเพ้นท์ลายบนกระเป๋าผ้าดิบ และการนำเศษผ้ามาตกแต่งเป็นลวดลายต่าง ๆ เป็นการใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากผู้เข้าอบรมมีความชำนาญแล้ว ก็จะสามารถนำวัสดุอื่นในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน และช่วยสร้างรายได้มั่นคงได้อีกทางหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×