Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

บอร์ด ปตท. เดินหน้าประชุมตามปกติ ยืนยันยังไม่ได้รับหนังสือลาออกจาก ทศพร

บอร์ด ปตท. เดินหน้าประชุมตามปกติ ภายใต้การขับเคลื่อนของ ประธานทศพร ศิริสัมพันธ์ ยืนยัน ปตท. ไม่ได้รับหนังสือลาออกจาก ทศพร ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

บอร์ด ปตท. เดินหน้าประชุมตามปกติ ยืนยันยังไม่ได้รับหนังสือลาออกจาก ทศพร

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ปตท. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ปตท. ซึ่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  ยังคงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาระการดำเนินการต่างๆ ตามปกติ โดยยืนยันว่า ปตท. ไม่ได้รับหนังสือลาออกจากคุณทศพรฯ ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

บอร์ด ปตท. เดินหน้าประชุมตามปกติ ยืนยันยังไม่ได้รับหนังสือลาออกจาก ทศพร

หมดอุบัติเหตุริมชายหาด ด้วยโดรนรักษาความปลอดภัย | FactoryNews ep.24/3

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. ยังคงทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ปตท. มุ่งบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถบริหารผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2565 จนถึงปัจจุบัน ปตท. มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยังดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×