Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

ปตท จับมือ CEA หนุน “ซอฟท์พาวเวอร์” ไทย ยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์

กลุ่ม ปตท. ผนึก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุน Soft Power ไทย ยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ให้โดดเด่น พร้อมส่งออกสู่เวทีสากล 

ปตท จับมือ CEA หนุน “ซอฟท์พาวเวอร์” ไทย ยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์

หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA โดยมี นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน ปตท.  ดร. บุรณิน  รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ปตท. ดร. ชาคริต  พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ นายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมลงนาม ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 

ปตท จับมือ CEA หนุน “ซอฟท์พาวเวอร์” ไทย ยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์

เทรนด์ยานยนต์ยุคใหม่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยปรับตัวอย่างไรดี ? AutomaTalk | Talk2J

นายนพดล  ปิ่นสุภา  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปตท. จึงมุ่งพัฒนา ต่อยอดธุรกิจด้วยการแสวงหานวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแห่งอนาคต และรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน ให้พร้อมรับการแข่งขันบนเวทีโลก ด้วยวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” โดย ปตท. ยังพร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย 

หลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์ (Soft Power) ของไทย ซึ่งเป็นจะกลไกสำคัญในการช่วยฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงเปิดโอกาสทางธุรกิจ ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อขยายฐานอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Creative Economy ในประเทศไทยอีกด้วย 

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ปตท. ได้ร่วมกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์ (Soft Power) อาทิ Volumatic 360, Extended Reality (XR), Advanced Visual Effect (VFX), Drone และ Metaverse ผนวกกับประสบการณ์และองค์ความรู้ของ CEA มาร่วมส่งเสริมและยกระดับซอฟท์พาวเวอร์ (Soft Power)  ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ทั้งการพัฒนาทักษะบุคลากร การสนับสนุนด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

ดร. ชาคริต  พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พลังซอฟท์พาวเวอร์ ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ต่อยอดต้นทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ให้พัฒนาทั้งรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้คน ก่อให้เกิด ‘ระบบนิเวศสร้างสรรค์’ ที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และโครงสร้างสังคมที่ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้อย่างอิสระเสรี CEA ในฐานะองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้อุตสาหกรรมคอนเทนต์เป็นตัวนำ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทักษะศักยภาพของบุคลากรให้ได้มาตรฐานสากล  รองรับการผลิตสร้างสรรค์คอนเทนต์ไทยไปสู่ตลาดโลก ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทย 

พร้อมสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงเครือข่ายนักสร้างสรรค์ ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านงาน “เทศกาลงานออกแบบฯ” หรือที่เรียกว่า “Design Week” หรือ “Design Festival” ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ Chiang Mai Design Week, Bangkok Design Week และ Isan Creative Festival 

พร้อมทั้งมีโปรเจ็กต์ร่วมกับ ปตท.สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงชิ้นงานศิลปะที่มีคุณค่า เช่น Virtual Reality, Augmented Reality และ Metaverse อีกทั้งการร่วมผลักดัน University Roadshow ร่วมกับเครือข่าย miniTCDC Link ของ CEA ที่มีมากกว่า 48  แห่งทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี 2566 เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ใช้ Design Thinking ทดลองนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบในการยกระดับพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์ไทย

สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือยกระดับซอฟท์พาวเวอร์นี้ ได้แก่ Content Lab โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มครีเอทีฟคอนเทนต์ เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพสู่ระดับสากล ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทย  Soft Power & Technology Roadshow เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษา รวมทั้งเครือข่ายนักสร้างสรรค์เข้าถึงตัวอย่างการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ทัดเทียมสากล  และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×