Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

Zeremis Carbon Lite เหล็กที่จะช่วยลด Carbon footprint ลงได้ 100%

Zeremis Carbon Lite เหล็กที่จะช่วยลด Carbon footprint ลงได้ 100%

หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตเหล็กในทวีปยุโรป Tata Steel ได้เปิดตัวเหล็กกล้าแบบใหม่ Zeremis Carbon Lite ที่จะช่วยลด Carbon footprint ลงได้ถึง 100%

บริษัท Tata Steel Netherlands ถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเหล็กที่มีอัตราการปล่อยสารมลพิษต่ำที่สุดในกระบวนการผลิต และด้วยการผลิตเหล็กด้วยไฮโดรเจนแทนการใช้ถ่านหิน เหล็กตัวใหม่ที่ได้จากการผลิต Zeremis Carbon Lite ก็สามารถเข้าช่วยตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน สำหรับเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นนั่นเอง

Zeremis Carbon Lite เหล็กที่จะช่วยลด Carbon footprint ลงได้ 100%

Zeremis Carbon Lite กับเป้าหมายการลดการ Co2 กว่า 500 กิโลตัน

เหล็ก Zeremis Carbon Lite สามารถช่วยลดอัตราการปล่อยก๊าซ Co2 ลงได้มากถึง 30% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซระหว่างการผลิตเหล็กภายในโซนทวีปยุโรป ซึ่ง Tata Steel ก็ได้มีเป้าหมายว่าจะลดการปล่อย Co2 ลงให้ได้ 500 กิโลตันก่อนจะทำการเปิดโรงงาน DRI (Direct Reduced Iron) ที่จะช่วยให้ Tata Steel สามารถผลิตเหล็กตัวใหม่นี้ออกสู่ตลาดได้มากถึง 200 กิโลตันต่อปี

ด้วยการเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2018 ทำให้ Tata Steel สามารถลดอัตราการปล่อย Co2 ลงได้ต่ำกว่าอัตราค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ Co2 ทั่วโลกถึง 20% และยังได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระ DNV อีกด้วย ซึ่งบริษัท Tata Steel ก็ยังคงมุ่งมันที่จะลดการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิตเหล็กลงให้ได้มากขึ้นอีกในอนาคต

Zeremis Carbon Lite เหล็กที่จะช่วยลด Carbon footprint ลงได้ 100%
ที่มาภาพ : Ant Rozetsky on Unsplash

ลดการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิตแบบ 100% ภายในปี 2050

Tata Steel ยังคงเดินหน้าหันเข้าสู่การใช้งานไฮโดรเจนในการผลิตเหล็ก และยังคาดหวังว่าจะสามารถทำการลดการปล่อยก๊าซ Co2 ลงให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี 2030 และหากการเปิดโรงงาน DRI สำเร็จแล้วล่ะก็ Tata Steel ก็คาดการณ์ว่าจะลดการปล่อย Co2 ลงได้ 75% ภายในปี 2035 และภายในปี 2050 เหล็กทั้งหมดนั้นควรจะผลิตได้อย่างไร้มลพิษแบบ 100%

หลาย ๆ บริษัททั่วโลกต่างก็เริ่มเดินหน้าเข้าสู่การผลิตที่ปลอดมลพิษขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งแม้ในปัจจุบันประเทศไทยเราอาจจะยังไม่มีการลงทุนในส่วนของการผลิตในรูปแบบนี้มากนัก แต่ Modern Manufacturing ก็เชื่อว่าประเทศไทยเองก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้เทียบเคียงกับมาตรฐานทั่วโลกได้อย่างแน่นอน

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×