Sunday, February 5Modern Manufacturing
×

Zeremis Carbon Lite เหล็กที่จะช่วยลด Carbon footprint ลงได้ 100%

Zeremis Carbon Lite เหล็กที่จะช่วยลด Carbon footprint ลงได้ 100%

หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตเหล็กในทวีปยุโรป Tata Steel ได้เปิดตัวเหล็กกล้าแบบใหม่ Zeremis Carbon Lite ที่จะช่วยลด Carbon footprint ลงได้ถึง 100%

Zeremis Carbon Lite เหล็กที่จะช่วยลด Carbon footprint ลงได้ 100%
Zeremis Carbon Lite เหล็กที่จะช่วยลด Carbon footprint ลงได้ 100%

บริษัท Tata Steel Netherlands ถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเหล็กที่มีอัตราการปล่อยสารมลพิษต่ำที่สุดในกระบวนการผลิต และด้วยการผลิตเหล็กด้วยไฮโดรเจนแทนการใช้ถ่านหิน เหล็กตัวใหม่ที่ได้จากการผลิต Zeremis Carbon Lite ก็สามารถเข้าช่วยตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน สำหรับเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นนั่นเอง

Zeremis Carbon Lite กับเป้าหมายการลดการ Co2 กว่า 500 กิโลตัน

เหล็ก Zeremis Carbon Lite สามารถช่วยลดอัตราการปล่อยก๊าซ Co2 ลงได้มากถึง 30% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซระหว่างการผลิตเหล็กภายในโซนทวีปยุโรป ซึ่ง Tata Steel ก็ได้มีเป้าหมายว่าจะลดการปล่อย Co2 ลงให้ได้ 500 กิโลตันก่อนจะทำการเปิดโรงงาน DRI (Direct Reduced Iron) ที่จะช่วยให้ Tata Steel สามารถผลิตเหล็กตัวใหม่นี้ออกสู่ตลาดได้มากถึง 200 กิโลตันต่อปี

ด้วยการเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2018 ทำให้ Tata Steel สามารถลดอัตราการปล่อย Co2 ลงได้ต่ำกว่าอัตราค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซ Co2 ทั่วโลกถึง 20% และยังได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระ DNV อีกด้วย ซึ่งบริษัท Tata Steel ก็ยังคงมุ่งมันที่จะลดการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิตเหล็กลงให้ได้มากขึ้นอีกในอนาคต

Zeremis Carbon Lite เหล็กที่จะช่วยลด Carbon footprint ลงได้ 100%
ที่มาภาพ : Ant Rozetsky on Unsplash

ลดการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิตแบบ 100% ภายในปี 2050

Tata Steel ยังคงเดินหน้าหันเข้าสู่การใช้งานไฮโดรเจนในการผลิตเหล็ก และยังคาดหวังว่าจะสามารถทำการลดการปล่อยก๊าซ Co2 ลงให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี 2030 และหากการเปิดโรงงาน DRI สำเร็จแล้วล่ะก็ Tata Steel ก็คาดการณ์ว่าจะลดการปล่อย Co2 ลงได้ 75% ภายในปี 2035 และภายในปี 2050 เหล็กทั้งหมดนั้นควรจะผลิตได้อย่างไร้มลพิษแบบ 100%

หลาย ๆ บริษัททั่วโลกต่างก็เริ่มเดินหน้าเข้าสู่การผลิตที่ปลอดมลพิษขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งแม้ในปัจจุบันประเทศไทยเราอาจจะยังไม่มีการลงทุนในส่วนของการผลิตในรูปแบบนี้มากนัก แต่ Modern Manufacturing ก็เชื่อว่าประเทศไทยเองก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้เทียบเคียงกับมาตรฐานทั่วโลกได้อย่างแน่นอน

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×