Friday, February 3Modern Manufacturing
×

ไฮโดรเจนจากเศษไม้ แหล่งพลังงานหมุนเวียนใหม่ใกล้ตัว

ไฮโดรเจนจากเศษไม้ แหล่งพลังงานหมุนเวียนใหม่ใกล้ตัว

จะดีแค่ไหน หากมีกระบวนการที่สามารถนำเศษไม้ที่เหลือจากการผลิตต่าง ๆ มาแปรรูปเป็นพลังงานหมุนเวียนให้โลกเราได้ แทนการกำจัดทิ้งไป

ไฮโดรเจนจากเศษไม้ แหล่งพลังงานหมุนเวียนใหม่ใกล้ตัว
ไฮโดรเจนจากเศษไม้ แหล่งพลังงานหมุนเวียนใหม่ใกล้ตัว

จากโครงการร่วมระหว่าง “H2Wood – BlackForest” สมาคม Fraunhofer IGB ได้เริ่มพัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ เพื่อผลิตไฮโดรเจนและสสารต่าง ๆ จากชีวภาพของเศษไม้ ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

ไม้ ถือเป็นสินค้าที่สำคัญที่สุดในป่าดำ (Black Forest) จากประเทศเยอรมนี ในขั้นตอนของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การก่อสร้างหรือทุบทำลายนั้น ก่อให้เกิดเศษไม้มากมายขึ้นในภูมิภาค ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการกำจัด หรือถูกนำมาใช้เป็นพลังงานในโรงเผาไม้หากจำเป็น ซึ่งทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนไปในไม่ช้า ในโครงการร่วม “H2Wood – BlackForest” ได้มีการพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพที่ผลิตไฮโดรเจนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเศษไม้ขึ้นมา

ไฮโดรเจนจากเศษไม้ แหล่งพลังงานหมุนเวียนใหม่ใกล้ตัว

ขั้นตอนการผลิตไบโอไฮโดรเจน

ในปัจจุบันยังไม่มีพืชที่สามารถผลิตไบโอไฮโดรเจนได้ในปริมาณมากเกิดขึ้น ทำให้วิธีการผลิตกำลังถูกพัฒนาและทดสอบขึ้นที่สถาบัน Fraunhofer IGB ก่อนระบบจะถูกนำมาใช้ในวิทยาเขต Black Forest ใน Freudenstadt การเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนการแปลงเทคโนโลยีชีวภาพนั้น เริ่มจากการเตรียมไม้เก่าและไม้ที่เหลือมาทำการแยกส่วนประกอบประเภทกาว เรซิน ฟีนอล และแล็คเกอร์ออก จากนั้นไม้จะถูกแบ่งออกเป็นหน่วย ทำให้เกิดเซลลูโลสขึ้นและแตกออกมาเป็นโมเลกุลน้ำตาล จากนั้นงานของแบคทีเรียและสาหร่ายขนาดเล็ก (Microalgae) ก็จะเริ่มต้นขึ้น แบคทีเรียและสาหร่ายขนาดเล็กเหล่านี้ก็คือส่วนสำคัญในการผลิตไฮโดรเจนนั่นเอง

กระบวนการหมักที่ถูกใช้เพื่อทำการแปลงเทคโนโลยีชีวภาพของน้ำตาลจากไม้นั้น อาศัยแบคทีเรียที่ผลิตไฮโดรเจนจากการเผาผลาญน้ำตาลเป็น คาร์บอนไดออกไซด์ กรดอินทรีย์และเอทานอล ซึ่งจะกลายมาเป็นเป็นอาหารของสาหร่ายขนาดเล็กที่ทำการปล่อยสารไฮโดรเจนออกมาด้วยอีกทางหนึ่ง

Hydrogen Roadmap เพื่อการใช้งานในภูมิภาครอบป่าดำ

เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทท้องถิ่นและบริษัทซัพพลายเออร์พลังงานในพื้นที่จะสามารถใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตขึ้นได้อย่างไรนั้น ทางสถาบัน Fraunhofer IPA และมหาวิทยาลัยสตุตการ์ต (University of Stuttgart) ได้สร้าง Roadmap ไฮโดรเจนสำหรับภูมิภาครอบ ๆ ป่าดำ เริ่มด้วยการวิเคราะห์ปริมานไฮโดรเจนที่ถูกใช้ในภูมิภาคนี้ รวมถึงการหาวิธีจัดเก็บ ขนส่ง และใช้งานไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้น

กระบวนการสร้างไฮโดรเจนจากเศษไม้นี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงาน และการกำจัดชิ้นส่วนไม้ลง ซึ่งจะสามารถสร้างพลังงานและเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมขึ้นได้ ถือเป็นอีกหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการช่วยกันลดปริมาณของเหลือจากการผลิตและการแปรรูปลง เป็นอีกหนึ่งก้าวที่จะช่วยให้โลกของเราเข้าใกล้การใช้พลังงานสะอาดได้อย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืนครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×