Sunday, February 5Modern Manufacturing
×

ปตท. ผนึก ซาอุดี อารัมโก ร่วมธุรกิจด้านพลังงาน

ปตท. ผนึก ซาอุดี อารัมโก ร่วมธุรกิจต้นน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด และธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

ปตท. ผนึก ซาอุดี อารัมโก ร่วมธุรกิจด้านพลังงาน
ปตท. ผนึก ซาอุดี อารัมโก ร่วมธุรกิจด้านพลังงาน
ปตท. ผนึก ซาอุดี อารัมโก ร่วมธุรกิจด้านพลังงาน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงาน ระหว่าง บริษัท ซาอุดี อารัมโก (Saudi Aramco Oil Company) บริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย โดยมี นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายอิบราฮิม อัล-บราห์นิน (Ibrahim Al-Buainain) รองประธานกรรมการฝ่ายขาย ธุรกิจการค้าและการวางแผนจัดหา บริษัท ซาอุดี อารัมโก ร่วมลงนามผนึกความร่วมมือด้านพลังงานในหลายมิติ ทั้งธุรกิจต้นน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด และธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

Factory News | รายการข่าวอุตสาหกรรม EP.5

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ปตท. ในการกระชับความร่วมมือกับ ซาอุดี อารัมโก ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่ความร่วมมือด้านพลังงานแห่งอนาคต ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลความมั่นคงด้านพลังงาน และสร้างโอกาสให้กับประเทศสู่การใช้พลังงานสะอาดในภายภาคหน้าอีกด้วย        

นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. และ ซาอุดี อารัมโก ได้ร่วมมือทางธุรกิจในการซื้อขายน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน รวมถึงธุรกิจพลังงานสะอาด สอดคล้องวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต อีกด้วย

นายอิบราฮิม อัล-บราห์นิน (Ibrahim Al-Buainain) รองประธานกรรมฝ่ายขาย ธุรกิจการค้าและการวางแผนจัดหา บริษัท ซาอุดี อารัมโก กล่าวว่า ความร่วมมือกับ ปตท. ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจปลายน้ำในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานและเคมีภัณฑ์ทั่วโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×