Friday, May 17Modern Manufacturing
×

ปตท. เผยผลประกอบการไตรมาส 1ปี 67 กำไร 28,968 ล้านบาท

ปตท. เผย ผลประกอบการไตรมาส 1ปี 2567 กำไรสุทธิจำนวน 28,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,113 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 

ปตท. เผยผลประกอบการไตรมาส 1ปี 67 กำไร 28,968 ล้านบาท

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 28,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,113 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0  จากกำไรสุทธิจำนวน 27,855 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2566  โดยกำไรสุทธิส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ปตท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 44% ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และบริษัทย่อยอื่นๆ 39% กลุ่มธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก 10% และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 5% และมาจากผลการดำเนินงานของ ปตท. คิดเป็น 2% ซึ่งลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2566 ทั้งนี้ ไตรมาสแรกของปี 2567 ปตท. ได้มีการลงทุนเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยราว 6,000 ล้านบาท โดยหลักจากการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน เช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ไตรมาสแรกของปี 2567 ปตท. นำเงินส่งรัฐในรูปแบบของภาษีเงินได้รวมกลุ่ม ปตท. เป็นจำนวน 10,600 ล้านบาท

ปตท. เผยผลประกอบการไตรมาส 1ปี 67 กำไร 28,968 ล้านบาท

ปตท. ยึดมั่นพันธกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การเติบโตระดับโลก พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศไทย (Plant & Bean (Thailand)) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-Based food) ภายใต้ บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (Nutra Regenerative Protein Co. Ltd: NRPT) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (อินโนบิก) (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100%) และ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน): NRF) ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล “BRC Global Food Safety Standard (Issue 9): BRC” ในระดับ Grade A และได้รับการรับรองมาตรฐาน BRCGS Plant-Based ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคอาเซียน ต่อยอดธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ นอกจากนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2583 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 ปตท. ได้ปลูกป่าไปแล้วกว่า 86,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2566 และล่าสุดได้ดำเนิน “โครงการปรับภูมิทัศน์ @ คลองเปรมประชากร” ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวกว่า 10 ไร่ ให้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

“ตลอดระยะเวลา 45 ปี  ปตท. มุ่งมั่นรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย เป็น พลังที่ส่งต่อ สู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน ของคนไทยทุกคน” ดร.คงกระพัน กล่าว

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×